Veri ve İstatistikler

Bu ünite hakkında

İstatistikte, dünyayı anlayabilmek için, büyük miktarda veri toplamaya, düzenlemeye, incelemeye ve sunmaya çalışıyoruz. Örneğin, arkadaşlarınıza hangi televizyon programlarınınen popüler olduğu konusunda bir anket uygulayabilirsiniz, ama küçük boyuttaki örneklem TÜM 6'ncı sınıfların neyi izlemekten hoşlandığıyla ilgili doğru bir fikir vermeyebilir. Bunu yapmak için, tüm ülkeden ve her kökenden bir öğrenci kesitine anket uygulamanız gerekir. Bu veriler sonra istatistiksel bir analize tabi tutularak hangi televizyon programının en popüler olduğuyla llgili daha doğru bir görüntü verebilir. O zaman, kutu-bıyık grafikleri, çubuk grafikleri, nesne grafikleri, çizgi grafikleri, ve nokta grafikleri dahil, istatistikle ilgili dersimize dalalım.