Eğer bu mesajı görüyorsanız, web sitemizde dış kaynakları yükleme sorunu yaşıyoruz demektir.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Ana içerik

Metrik Sistem

Orijinal video Sal Khan ve Monterey Institute for Technology and Education tarafından hazırlanmıştır.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.

Video açıklaması

Bir dikdörtgen çitin çevresi 0.72 kilometre olarak ölçülüyor. Çitle çevrili alanın uzunluğu ise 160 metre. Bu durumda eni nedir? Şimdi, bir dikdörtgen çitimiz var. Çiziyorum. Evet, bu bir dikdörtgen. Tepeden baktığımızı hayal edin. Çizgi çitin tepesi. Ve eğer bunun çevresini ölçerseniz, çevresi çitin çevresinin uzunluğudur, değil mi? Eğer siz bu uzunluk ve bu uzunluk ve bu uzunluk ve bu uzunluğu toplarsanız 0.72 km sonucuna ulaşırsınız. Bu bütün kenarların toplam uzunluğudur. Çitli alanın uzunluğu 160 metre. Buna uzunluk diyelim. Yani buradaki mesafe 160 metre. Bu bir dikdörtgen olduğundan, buradaki mesafe de 160 metre olacaktır. Şimdi de bu dikdörtgenin enini bulmalıyız. En, burada ve aynı zamanda buradaki mesafedir. Şimdi, çitin çevresi neydi? Çevre bu uzunluk, bu uzunluk ve buradaki ve buradaki uzunluğun toplamıdır. Evet, turuncu ile yazacağım, bu durumda çevre en, ve 160 metre ve en ve 160 metrenin toplamı olacaktır. Enin metre cinsinden olduğunu varsayalım. Böylece hepsini toplayabiliriz. Yani bunların hepsini toplarsak belirli bir metre sayısına ulaşacaksınız. Bunları toplarsanız en artı en yani 2 en artı 160 artı 160 yani 320'yi toplayacaksınız. En'in metre cinsinden olduğunu varsayıyoruz. Şimdi, biz aynı çitin çevresinin 0.72 kilometre olduğunu biliyoruz. Çevre, yine turuncu kalem ile yazacağım. Çevresi 0.72 kilometre, evet biz bunu km olarak kısaltabiliriz. Şimdi, eğer denklem çözmek isteseydik bu yazdıklarımızı bize verdikleri çevreye eşitlerdik ve birimleri de aynı yapardık. Burada metre cinsinden. Burada da kilometre cinsinden. 0.72 kilometreyi metreye çevirmeliyiz o zaman, değil mi? Bunu yapmak için 0.72 kilometreyi kesirli olarak yazıyoruz ve böylece kesir sadeleşiyor ve metreyi pay şeklinde elde ediyoruz. Şimdi, kaç metre bir kilometre eder? 1 kilometre 1000 metredir. 1000 metre 1 kilometredir. Şimdi bunları çarparsanız kilometreler sadeleşir. Yalnızca metreler kalacaktır. Ve sonra 0.72 ile 1000'i çarparsanız, ya da 72 ile 1000 i çarparsanız sonra da üç sıfır ile 72000, evet 72000'i bulursunuz. Sonra iki sıfırı, son iki basamakdaki sıfırları silersek 720'yi elde ederiz. Yani 0,72 çarpı 1000 720'ye eşittir. Oldukça anlaşılır, değil mi? 0,72, evet tam olarak 1 değil ama 1'e yakın, neredeyse 3 bölü 4'ü, 4'te 3'ü yani 1000'in 3 bölü 4'ü. Yani çevre 0.72 kilometre, 720 metre. İki kere metre cinsinden eni alıp, iki kere uzunluğa yani 160 artı 160 eşittir 320 eklerseniz bu toplam çevreye eşit olur. Eğer doğru birimlere sahipsek bu denklemi kullanarak enini bulabiliriz. 2 kere en artı 320 eşittir 720. Denklemin iki tarafından da 320'yi çıkartalım. İki tarafında eşit olması gerektiğinden aynı işlemleri iki tarafa da uyguluyoruz. Sol taraf da artı 320 ile eksi 320 birbirini götürüyor. Evet Bu yüzden 320'yi çıkarttık. Denkleme göre 2 kere en eşittir 720 eksi 320'den 400. Şimdi iki tarafı da 2'ye bölebiliriz. Ve 400 bölü 2 yani 200 çıkar. Bu da enin metre cinsinden eşitidir. Dikdörtgenin eni 200 metredir yani. Bakalım doğru mu? 200 artı 200 eşittir 400, artı 320 eşittir 720. Yani toplam çevre 0,72 kilometreye eşit olan 720 metredir.