Ana içerik
Şu derste gelişmeye açık alanlarınızı görün:
Benzerlik konularını anlayıp anlamadığınızı 9 soruyla test edin.

Bu ünite hakkında

İki şeklin benzer olmasının anlamını, ve iki şeklin benzer olup olmadığını belirlemeyi öğrenme. Geometrik problemleri ispatlamak için bu kavramı kullanma ve çokgenlerle bazı problemler çözme.