Ana içerik

Bu ünite hakkında

İki şeklin benzer olmasının anlamını, ve iki şeklin benzer olup olmadığını belirlemeyi öğrenme. Geometrik problemleri ispatlamak için bu kavramı kullanma ve çokgenlerle bazı problemler çözme.