Çemberler

Gelişim
Çemberin Temelleri
Yayları Ölçmek
Yay Uzunluğu (Derece)
Radyanlar
Quiz 1
5 soru
Yay Uzunluğu (Radyan)
Daire Diliminin Alanı
Çevre Açılar
Quiz 2
5 soru
Çember İçine Çizilen Şekillerle İlgili Problemler Çözme
Teğetlerin Özellikleri
İç Teğet Çemberin Alanı
Quiz 3
5 soru
Çemberin Standart Denklemi
Çemberin Açılmış Denklemi
Çember İçinde Sıradan Poligonlar Çizmek
İç Teğet Çemberi ve Çevrel Çember Çizmek
Bir Daireye Teğet Bir Doğru Çizme
Ünite testi
15 soru

Kişiselleştirilmiş öğrenme planınızı ortaya çıkarın

Gelişmeye açık alanlarınızı bulmak için Quiz 1'i çözün. Öğrenmeniz gereken şeylere tam uyacak dersler önereceğiz.
Bu derste gelişmeye açık alanlarınızı tanımlayın:
Bu derste gelişmeye açık alanlarınızı tanımlayın:
Çemberler konularını anlayıp anlamadığınızı 15 sorularla test edin.
Bu ünite hakkında
Çemberlerin yay uzunluğu, radyan ve teğetler gibi şeylerle ilgili önemli özelliklerini araştırın, ispatlayın ve uygulayın.