Ana içerik

Eşlik

Bu ünite hakkında

İki şeklin eş olmasının anlamını ve iki şeklin eş olup olmadığını belirlemeyi öğrenin. Bu son derece önemli kavramı, üçgenler ve paralelkenarlarla ilgili çeşitli geometrik teoremleri ispatlarken kullanın.