Dik üçgenlerin bilinmeyen kenarlarını bulmak için trigonometrik oranları nasıl kullanabileceğinizi öğrenin.
Dik üçgenlerin bilinmeyen kenarlarını bulmak için trigonometrik oranları kullanabiliriz.

Bir örneğe bakalım.

ABC\triangle ABC verilmiştir, ACAC'yi bulun.

Çözüm

Adım 1: Hangi trigonometrik oranları kullanacağınzı belirleyin.
Şemada net şekilde verildiği için, B\goldD B açısına odaklanalım.
Bize hipotensu¨\purpleC{\text{hipotenüs}} uzunluğunun verildiğini ve bizden B\goldD B açısının karşı\blueD{\text{karşı}} kenarının uzunluğunu bulmamız istendiğine dikkat edin. Bunların ikisini içeren trigonometrik oran sinüstür.
Adım 2: Sinüs trigonometrik oranını kullanarak bir denklem oluşturun ve bilinmeyen kenarı bulun.
sin(B)= karşı  hipotensu¨        Sins tanımlayın.u¨u¨sin(50)=AC6                       Yerine koyun.6sin(50)=AC                         I˙ki tarafı da 6 ile çarpın .4,60AC                         Bir hesap makinesi kullanarak hesaplayın.\begin{aligned}\sin( \goldD{ B}) &= \dfrac{ \blueD{\text{ karşı}} \text{ } }{\purpleC{\text{ hipotenüs} }} ~~~~~~~~\small{\gray{\text{Sinüsü tanımlayın.}}}\\\\ \sin (\goldD{50^\circ})&= \dfrac{\blueD{AC}}{\purpleC6}~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\small{\gray{\text{Yerine koyun.}}} \\\\\\\\ 6\sin ({50^\circ})&= {{AC}} ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\small{\gray{\text{İki tarafı da 6 ile çarpın }.}}\\\\\\\\ 4,60&\approx AC~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\small{\gray{\text{Bir hesap makinesi kullanarak hesaplayın.}}} \end{aligned}

Şimdi bazı alıştırma problemlerini deneyelim.

Problem 1

Problem 2

Problem 3

Zor problem