Ana içerik
Bu bölümdeki konular:
Bu derste video veya makale yok.
Alıştırma
Sigma Gösterimiyle Reimann Toplamı 0 sorudan 0 tanesini doğru yaparak seviyenizi artırın!
Bu bölümdeki konular:
Bu derste video veya makale yok.
Alıştırma
Belirli İntegraller: Kuvvet Kuralının Tersi4 sorudan 3 tanesini doğru yaparak seviyenizi artırın!
Evaluating definite integrals: advanced0 sorudan 0 tanesini doğru yaparak seviyenizi artırın!
Bu bölümdeki konular:
Bu derste video veya makale yok.
Alıştırma
Parçalı Kesirlerle İntegral Alma0 sorudan 0 tanesini doğru yaparak seviyenizi artırın!

Bu ünite hakkında

Bir fonksiyonun belirli integrali bize fonksiyon eğrisinin altında kalan alanı verir. Bunun başka bir anlamı da bir oran fonksiyonunun integralinin oranı verilen miktarın birikimini gösterdiğidir. Riemann Toplamı kullanarak integralleri tahmin edebiliriz ve belirli integrali de Riemann Toplamı kullanarak tanımlarız. Kalkülüsün temel teoremi integral ve türevi birbirine bağlar ve çeşitli belirli integral değerlerini bulmak için kullanılır.