Riemann Toplamı

Gelişim
Riemann Toplamı
Sigma Gösterimiyle Reimann Toplamı
İkizkenar Yamuk Kuralı
Riemann Toplam ve İntegralleri
Tekrar: Riemann Toplamı
Ünite testi
10 soru

Kişiselleştirilmiş öğrenme planınızı ortaya çıkarın

Gelişmeye açık alanlarınızı bulmak için bir test çözün. Öğrenmeniz gereken şeylere tam uyacak dersler önereceğiz.
Riemann Toplamı konularını anlayıp anlamadığınızı 10 soruyla test edin.
Bu ünite hakkında
Riemann toplamları bir eğrinin altındaki alanı kestirmek için kullanabileceğimiz yöntemler grubuna verilen bir addır. Riemann toplamlarından belirli integral için biçimsel bir tanıma ulaşırız.