If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Sözel Anlatımlardan Fonksiyonları Bulalım

y her zaman x'in iki katından üç fazla olduğunda, y'nin x cinsinden bir fonksiyon olarak ifade edilip edilemeyeceğini kontrol edelim. Orijinal video Sal Khan tarafından hazırlanmıştır.

Video açıklaması

Y’nin değeri her zaman, X'in 2 katının 3 fazlasına eşitmiş. O zaman y’nin, 3 artı 2x olduğunu söyleyebiliriz. Öyle değil mi? Ama asıl soru şu y, x’in bir fonksiyonu olabilir mi? Bir şeyin başka bir şeyin fonksiyonu olduğunu söylediklerinde, Her x girdisi ya da değeri için sadece bir tane y çıktısı almamız gerektiğinin anlamalısınız. Yani y’nin x’in fonksiyonu olabilmesi için, bu fonksiyona vereceğiniz her x değeri için sadece bir tane y değeri bulmanız gerekir. Evet. Her x değeri için, bir y değeri! Eğer iki farklı değer bulursanız, bu bir fonksiyon değildir. Her girdi için yalnız ve yalnızca tek bir çıktı olmalı. Bunu asla unutmayın. Aynı değere ulaşmak için 2 farklı girdiniz olabilir, yani iki farklı x değeri aynı y değerini verebilir. değerini verebilir. Ama tekrar ediyorum, her x değerinin sadece ve sadece tek bir y değeri olabilir. Bu formatta, fonksiyonun ne olduğunu anlamamız biraz zor. Ama burada, her x değeri için sadece ve sadece tek bir y değeri bulacağımızı görmemiz gerekiyor. Buraya koyacağınız her x değeri için y’nin ne olacağını bulabilirsiniz, Yani, y’nin değerini bulamayacağınız bir durum yok. X sıfırken, y 3’e eşit olur. X bir’ken, y 5 olur. O halde, diyebiliriz ki, Y kesinlikle x’in bir fonksiyonudur. Hepsi bu !