Eğer bu mesajı görüyorsanız, web sitemizde dış kaynakları yükleme sorunu yaşıyoruz demektir.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Ana içerik

En İyi Uyum Doğrularının Denklemlerini Hesaplayalım ve Tahmin Yapmak İçin Kullanalım

Şuna ihtiyaç duyabilirsiniz: Hesap makinesi

Sorun

Bir grup jüri üyesinden, değişik patates cipslerinin kalitesini değerlendirmeleri isteniyor. Jüri üyelerinin verdiği puanlar ile patates cipslerinin fiyatları arasındaki ilişki aşağıdaki saçılım grafiğinde gösterilmektedir. İlişkiyi modellemek için bir en iyi uyum doğrusu kullanılmıştır.
Bu doğrusal denklemlerden hangisi verilen modeli en iyi şekilde tanımlar?
1 cevap seçin:
Bu denkleme göre, fiyatı 1,10 lira olan cipsin derecelendirmesi için bir tahminde bulunun.
Cevabınızı en yakın yüzde birliğe yuvarlayın.
  • Cevabınız şöyle olmalı
  • bir tam sayı, 6 gibi
  • basit kesir, 3/5 gibi
  • birleşik kesir, 7/4 gibi
  • 1 3/4 gibi bir tam sayılı kesir
  • 0,75 gibi bir tam ondalık sayı
  • pi'nin katı, 12gibi pi veya 2/3 pi