If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Logaritma

Logaritmanın ne olduğunu ve nasıl hesaplayacağımızı öğrenelim. 

Bu derse başlamadan önce bilmeniz gerekenler

Tercihen negatif üsler de dahil olmak üzere üsler konusuna aşina olmalısınız.

Bu derste öğrenecekleriniz

Logaritmanın ne olduğunu öğrenecek ve bazı basit logaritmaların değerini hesaplayacaksınız. Bu, sizi gelecekte yapacağınız logaritma ifadeleri ve fonksiyonlar çalışmalarınız için hazırlayacak.

Logaritma nedir?

Logaritmalar, üsleri düşünmenin bir başka yoludur.
Örneğin, 2'nin 4. kuvvetinin 16'ya eşit olduğunu bliyoruz. Bu, 24=16 üstel denklemiyle ifade edilir.
Şimdi diyelim ki, birisi bize "2'nin hangi kuvveti 16'dır?" diye sordu. O zaman, cevap 4 olur. Bu, log2(16)=4 logaritmalı denklemiyle ifade edilir ve "log iki tabanında on altı eşittir dört'' olarak okunur.
24=16log2(16)=4
İki denklem de 2, 4, ve 16 sayıları arasındaki aynı ilişkiyi ifade eder, burada 2 taban, 4 üstür.
Aradaki fark şöyledir, üstel form kuvveti (16) tek başına bırakırken logaritmalı form üssü (4) tek başına bırakır.
Burada denk logaritmalı ve üstel denklemlerle ilgili başka örnekler bulabilirsiniz.
Logaritmik formÜstel form
log2(8)=323=8
log3(81)=434=81
log5(25)=252=25

Logaritmanın tanımı

Üstteki örnekleri genelleştirerek logaritmanın biçimsel bir tanımına ulaşabiliriz.
logb(a)=cbc=a
Her iki denklem de a, b ve c sayıları arasındaki aynı ilişkiyi tanımlar:
 • b tabandır,
 • c üstür ve
 • a, argümandır.

Yararlı bir not

Üstel bir denklemi logaritmalı formda, veya logaritmalı bir denklemi üstel formda yazarken, logaritmanın tabanının üssün tabanıyla aynı olduğunu hatırlamak faydalı olur.

Anlayıp anlamadığınızı kontrol edin

Aşağıdaki problemlerde, denklemlerin üstel ve logaritmik formlarını birbirine çevireceksiniz.
1) Aşağıdakilerden hangisi, 25=32'ye denktir?
1 cevap seçin:

1) Aşağıdakilerden hangisi, 53=125'e denktir?
1 cevap seçin:

3) log2(64)=6'yı üstel formda yazınız.

4) log4(16)=2'yi üstel formda yazınız.

Logaritmaların değerini bulma

Harika! Artık üslerle logaritmalar arasındaki ilişkiyi anladığımıza göre, logaritma değerlerini bulmayı görelim.
Örneğin log4(64)'ü hesaplayalım.
O ifadeyi x'e eşitleyerek başlayalım.
log4(64)=x
Bunu bir üstel denklem olarak yazmak, bize aşağıdakini verir:
4x=64
4'ün hangi kuvveti 64'tür? Şimdi, 43=64 ve böylece log4(64)=3.
Daha çok alıştırma yaptıkça, bu adımları birleştirmeyi ve log4(64)'ün değerini bulurken sadece "4'ün hangi kuvveti 64'tür?" diye sormayı düşünebilirsiniz.

Anlayıp anlamadığınızı kontrol edin

Unutmayın, logb(a) değerini bulurken, şöyle sorabilirsiniz: "b'nin hangi kuvveti a'dır?"
5) log6(36)=
 • Cevabınız şöyle olmalı
 • bir tam sayı, 6 gibi
 • basit kesir, 3/5 gibi
 • birleşik kesir, 7/4 gibi
 • 1 3/4 gibi bir tam sayılı kesir
 • 0,75 gibi bir tam ondalık sayı
 • pi'nin katı, 12gibi pi veya 2/3 pi

6) log3(27)=
 • Cevabınız şöyle olmalı
 • bir tam sayı, 6 gibi
 • basit kesir, 3/5 gibi
 • birleşik kesir, 7/4 gibi
 • 1 3/4 gibi bir tam sayılı kesir
 • 0,75 gibi bir tam ondalık sayı
 • pi'nin katı, 12gibi pi veya 2/3 pi

7) log4(4)=
 • Cevabınız şöyle olmalı
 • bir tam sayı, 6 gibi
 • basit kesir, 3/5 gibi
 • birleşik kesir, 7/4 gibi
 • 1 3/4 gibi bir tam sayılı kesir
 • 0,75 gibi bir tam ondalık sayı
 • pi'nin katı, 12gibi pi veya 2/3 pi

8) log5(1)=
 • Cevabınız şöyle olmalı
 • bir tam sayı, 6 gibi
 • basit kesir, 3/5 gibi
 • birleşik kesir, 7/4 gibi
 • 1 3/4 gibi bir tam sayılı kesir
 • 0,75 gibi bir tam ondalık sayı
 • pi'nin katı, 12gibi pi veya 2/3 pi

Zor Problem

9*) log3(19)=
 • Cevabınız şöyle olmalı
 • bir tam sayı, 6 gibi
 • basit kesir, 3/5 gibi
 • birleşik kesir, 7/4 gibi
 • 1 3/4 gibi bir tam sayılı kesir
 • 0,75 gibi bir tam ondalık sayı
 • pi'nin katı, 12gibi pi veya 2/3 pi

Değişkenlerdeki kısıtlamalar

logb(a), taban b pozitif olduğunda ve 1' eşit olmadığında ve a argümanı pozitif olduğunda tanımlıdır. Bu kısıtlamalar, logaritmalar ve üsler arasındaki bağlantının bir sonucudur.
KısıtlamaMantık
b>0Üstel bir fonksiyonda, taban b daima pozitif olarak tanımlanır.
a>0logb(a)=c, bc=a olduğu anlamını taşır. Pozitif bir sayının herhangi bir kuvveti pozitif olduğundan bc>0'dır, buna göre a>0'dır.
b1Bir an için b'nin 1 olabileceğini varsayın. Şimdi log1(3)=x denklemini düşünün. Denk üstel form, 1x=3 olacaktır. Ancak bu asla doğru olamaz, zira 1'in herhangi bir kuvveti daima 1'dir. Dolayısıyla, b1.

Özel logaritmalar

Bir logaritmanın tabanı pek çok değişik değer olabilir. Bununla birlikte, diğerlerinden daha sık kullanılan iki taban bulunmakatdır.
Çoğu hesap makinesinde sadece bu iki tip logaritma için butonlar bulunur. Şimdi bunları gözden geçirelim.

Bayağı logaritma (onluk logaritma)

Bayağı logaritma, tabanı 10 olan ("10 tabanlı logaritma") logaritmadır.
Bu logaritmaları matematiksel olarak yazarken, tabanı yazmayız. Tabanın 10 olduğu anlaşılır.
log10(x)=log(x)

Doğal logaritma

Doğal logaritma, tabanı e sayısı olan ("e tabanlı logaritma") logaritmadır.
Tabanı e olarak yazmak yerine, logaritmayı ln ile gösteririz.
loge(x)=ln(x)
Bu iki özel logaritma için bilmemiz gerekenler, bu tabloda özetlenmiştir:
İsimTabanNormal gösterimÖzel gösterim
Bayağı logaritma10log10(x)log(x)
Doğal logaritmaeloge(x)ln(x)
Gösterim farklı olmakla birlikte, logaritmayı hesaplamanın ardındaki düşünce tam olarak aynıdır!

Logaritmaları neden öğreniyoruz?

Az önce öğrendiğiniz gibi, logaritmalar üsleri tersine çevirir. Bu nedenle, üstel denklemleri çözmek için çok işe yararlar.
Örneğin, 2x=5 için sonuç bir logaritma olarak verilebilir, x=log2(5). Önümüzdeki derslerde, bu logaritma ifadesinin değerinin nasıl bulunduğunu öğreneceksiniz.
Logaritma ifadeleri ve fonksiyonlar son derece ilginçtir ve aslında günlük yaşamda oldukça yaygın kullanılırlar. Örneğin, fiziksel olguların çoğu logaritmik ölçekler ile ölçülür.

Bir sonraki nedir?

Logaritma ifadelerini tekrar yazmamıza yardımcı olan logaritmaların özelliklerini ve hesap makinesi kullanarak istediğimiz herhangi bir logaritmayı hesaplamamızı sağlayacak olan taban değiştirme kuralını öğrenin.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.