Ana içerik
Parametrik bir eğrinin uzunluğunu nasıl bulursunuz? Buradan hareketle, çizgi integrali kavramına geçeceğiz.
Sıralama ölçütü: