Ana içerik

Çok Değişkenli Fonksiyonların İntegralini Alma

Bu ünite hakkında

İntegral alma fikrini çok boyuta genişletmenin pek çok yolu vardır: Çizgi integralleri, çift katlı integraller, üç katlı integraller, yüzey integralleri, vb. Bunların her birisi sonsuz sayıda sonsuz küçük değeri toplayabilmenizi sağlar; bu değerler bir eğrideki noktalardan, bir alandaki noktalardan, bir yüzeydeki noktalardan, vb. gelebilir. Bunlar neredeyse analizin gerçek yaşamdaki tüm uygulamalarıyla ilgili olan son derece kuvvetli araçlardır. Özellikle, fizik alanında eşsiz araçlardır.