Ana içerik
Parametrik bir yüzeyin yüzey alanını nasıl bulursunuz? Buradan hareketle, daha genel bir kavram olan yüzey integraline geçeceğiz.