If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Parametrik yüzeylerin kısmi türevleri

Eğer üç boyutlu bir yüzeyi temsil eden bir fonksiyonunuz varsa, bunun kısmi türevini alabilirsiniz.  Burada, bunun neye benzediğini ve nasıl yorumlandığını görüyoruz.

Neye ulaşıyoruz

 • İki boyutlu girdiye ve üç boyutlu çıktıya sahip bir vektör değerli fonksiyonumuz var:
  v(s,t)=[x(s,t)y(s,t)z(s,t)]
  Bunun kısmi türevleri, her bir bileşenin kısmi türevi alınarak hesaplanır:
  vt(s,t)=[xt(s,t)yt(s,t)zt(s,t)]
  vs(s,t)=[xs(s,t)ys(s,t)zs(s,t)]
 • Bu kısmi türevleri v ile tanımlanan parametrik yüzeye teğet vektörler veriyor gibi düşünebilirsiniz.

Hedef

Size iki boyutlu girdiye ve üç boyutlu çıktıya sahip bir fonksiyon verdiğimi düşünün, örneğin:
v(t,s)=[3cos(t)+cos(t)cos(s)3sin(t)+sin(t)cos(s)sin(s)]
Girdisi çok boyutlu olduğundan bu fonksiyonun normal türevini alamazsınız, ancak kısmi türevini alabilirsiniz. Bu makale, kısmi türevlerin ne olduğunu kavramanızı sağlamaya odaklanmaktadır.

Fonksiyonu bir yüzey olarak yorumlayın

Bu fonksiyonun çok hoş bir geometrik anlamı bulunmaktadır. İki koordinatlı girdisi ve üç koordinatlı çıktısı olduğundan, bunu bir parametrik yüzey olarak görselleştirebiliriz.
Özellikle, 0t2π ve 0s2π olan tüm (t,s) girdilerini düşünün. Bu, "ts düzleminde" bir kare olarak görülebilir. Daha sonra bazı şeyleri takip etmemizi kolaylaştıracağı için, bunu bir dama tahtası gibi çizeceğim.
İki parametreli girdi uzayı
Verilen herhangi bir (t,s) noktası için, v(t,s) değeri üç boyutlu uzayda bir noktadır.
Kavram kontrolü: v(π,π) değerini bulun. Başka bir deyişle, v fonksiyonu (t,s)=(π,π) girdisini nereye götürür?
1 cevap seçin:

Eğer bu hesaplamayı karedeki tüm (t,s) girdileri için yaptığınızı, her seferinde üç boyutlu uzayda bir noktayı elde ettiğinizi düşünürseniz, elde edilen çıktıların tümü üç boyutlu uzayda iki boyutlu bir yüzey oluşturacaktır. Karenin her noktasının uzaydaki uygun konuma gitmesini hayal etmeyi seviyorum.
Khan Akademi video wrapper
Bu sonuç bir çörek şeklindedir. Matematik halkı buna simit der.

Kısmi türevleri yorumlama

t'ye göre türev alma

Bu fonksiyonun bir kısmi türevini hesaplamak için, diyelim ki vt, her bir bileşenin kısmi türevini alırsınız.
vt(t,s)=t[3cos(t)+cos(t)cos(s)3sin(t)+sin(t)cos(s)sin(s)]=[t(3cos(t)+cos(t)cos(s))t(3sin(t)+sin(t)cos(s))t(sin(s))]=[3sin(t)sin(t)cos(s)3cos(t)+cos(t)cos(s)0]
Yani...bu yeni vektör değerli fonksiyon aslında hangi anlama gelir?
Bu kısmi türevi hesaplamak için, s değişkenine bir sabitmiş gibi davranmak gerekir. Geometrik olarak bunun anlamı nedir?
ts düzleminde, sabit bir s değeri, yatay bir doğruyla eşleşir. Burada s=π/2'yi temsil eden, kırmızıyla çizilmiş böyle bir doğruyu görüyorsunuz:
Girdi uzayında s'yi sabit tutun.
Bu kare simit şekline eğrildikten sonra, bu kırmızı çizgi simitin etrafındaki uzun yolu kateden bir çembere dönüşür:
Çıktı uzayında s'yi sabit tutun.
vt kısmi türevi, girdiyi t yönünde ittiğimizde çıktının nasıl değiştiğini belirtir. Bu durumda, bu itmeyi temsil eden vektör (aşağıda sarıyla çizilmiştir), yüzeyde sabit bir s değerini temsil eden kırmızı çembere teğet bir vektöre dönüşür:
Girdi uzayında t'yi itme
t'yi çıktı uzayında itme
Özellikle, yukarıdaki resimler için kullanılmış olan girdi noktası (t0,s0)=(π4,π2)'dir. Bu, simitteki noktanın
v(π4,π2)=[3cos(π/4)+cos(π/4)cos(π/2)3sin(π/4)+sin(π/4)cos(π/2)sin(π/2)]=[322+22(0)322+22(0)1]=[3223221]
Teğet vektör şudur
vt(π4,π2)=[3sin(π/4)sin(π/4)cos(π/2)3cos(π/4)+cos(π/4)cos(π/2)0]=[32222(0)322+22(0)0]=[3223220]
Kavram kontrolü: Bu teğet vektörünün z-bileşeninin 0 olması neden mantıklıdır?
1 cevap seçin:

s'ye göre türev alma

s'ye göre kısmi türev benzerdir. Bunu v tanımındaki her bileşenin kısmi türevini alarak hesaplayabilirsiniz:
vs(t,s)=s[3cos(t)+cos(t)cos(s)3sin(t)+sin(t)cos(s)sin(s)]=[cos(t)sin(s)sin(t)sin(s)cos(s)]
Bu sefer, t'yi sabit tuttuğumuzu hayal edereki parametre uzayında düşey bir doğru elde edebiliriz.
Girdi uzayında s'yi itme
Sarı ok, bir parçacık bu çizgi boyunca giderken hız vektörünü temsil eder. Yani, t'yi sabit tutarken, s'yi değiştirirseniz. Kare v fonksiyonuyla simite dönüştükten sonra, kırmızı çizgi ve sarı sürat vektörü şöyle bir şeye benzeyebilir:
Çıktı uzayında s'yi itme
Bu kısmi türev, vs, simit üzerinde sonuç hız vektörü olarak yorumlanabilir.

Özet

 • İki boyutlu girdiye ve üç boyutlu çıktıya sahip bir vektör değerli fonksiyonumuz var:
  v(s,t)=[x(s,t)y(s,t)z(s,t)]
  Bunun kısmi türevleri, her bir bileşenin kısmi türevi alınarak hesaplanır:
  vt(s,t)=[xt(s,t)yt(s,t)zt(s,t)]
  vs(s,t)=[xs(s,t)ys(s,t)zs(s,t)]
 • Bu kısmi türevleri v ile tanımlanan parametrik yüzeye teğet vektörler veriyor gibi düşünebilirsiniz.
  • Örneğin, girdi uzayında bir noktayı t yönü boyunca, örneğin (s,t) koordinatlarından belirli küçük bir h değeri için (s,t+h) koordinatlarına doğru ittiğinizi düşünün. Bu, yüzey boyunca çıktıda küçük bir itmeye yol açar; bu da hvt(s,t) vektörü ile temsil edilir.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.