Toplama işleminin değişme, birleşme ve etkisiz eleman özelliklerini keşfedin.
Bu makalede, toplama işleminin üç temel özelliğini öğreneceğiz. Bu özelliklerin kısa bir özeti şöyledir:
Toplama işleminin değişme özelliği: Toplanan terimlerin sırasını değiştirmek, toplamı değiştirmez. Örneğin, 4+2=2+44 + 2 = 2 + 4.
Toplama işleminin birleşme özelliği: Toplanan terimlerin gruplamasını değiştirmek, toplamı değiştirmez. Örneğin, (2+3)+4=2+(3+4)(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4).
Toplama işleminde etkisiz eleman özelliği: 00 ile herhangi bir sayının toplamı, o sayının kendisidir. Örneğin, 0+4=40 + 4 = 4'tür.

Toplama işleminin değişme özelliği

Toplama işleminin değişme özelliği, toplanan terimlerin sırasını değiştirmenin toplamı değiştirmediğini söyler. İşte bir örnek:
4+2=2+44 + 2 = 2 + 4
Sıralama tersine çevrilmiş olmasına rağmen, toplamların ikisinin de 66 olduğuna dikkat edin.
Burada, toplanan terim sayısının daha çok olduğu başka bir örnek var:
1+2+3+4=4+3+2+11 + 2 + 3 + 4 = 4 + 3 + 2 + 1

Toplama işleminin birleşme özelliği

Toplama işleminin birleşme özelliği, toplanan terimlerin gruplamasını değiştirmenin toplamı değiştirmediğini söyler. İşte bir örnek:
(2+3)+4=2+(3+4)\blueD{(2 + 3) + 4} = \goldD{2 + (3 + 4)}
Parantezlerin bize bir işlemin önce yapılması gerektiğini söylediğini hatırlayın. Buna göre, sol tarafın değerini şu şekilde buluyoruz:
=(2+3)+4\phantom{=}\blueD{(2 + 3) + 4}
=5+4= 5 + 4
=9=9
Sağ tarafın değerini böyle buluruz:
=2+(3+4)\phantom{=}\goldD{2 + (3 + 4)}
=2+7= 2 + 7
=9=9
Sol tarafta önce 22 ile 33'ü, sağ tarafta önce 33 ile 44'ü toplamış olmamıza rağmen, iki tarafın da toplamının 99 olduğuna dikkat edin.

Toplama işleminde etkisiz eleman özelliği

Toplama işleminde etkisiz eleman özelliği, 00 ile bir sayının toplamının, o sayının kendisi olduğunu söyler. İşte bir örnek:
0+4=40 + 4 = 4
Bu doğrudur, çünkü 00'ın tanımı ''hiç yok''tur; dolayısıyla 00 ile 44'ü topladığımızda, 44'ün miktarı değişmez!
Toplama işleminin değişme özelliği, bize 00'ın bir sayıdan önce veya sonra olmasının önemli olmadığını söyler. Burada 00'ın bir sayının ardından geldiği, etkisiz eleman özelliği için bir örnek bulunuyor:
6+0=66 + 0 =6