Ana içerik
2x+7 gibi bir ifadede x'in değeri değişebilir. Değişken artarken veya azalırken, ifadenin değerine ne olur?