Ana içerik

Verilerin Okunması ve Yorumlanması

Alıştırma
Veri Kümesi Isınma Soruları7 sorudan 5 tanesini doğru yaparak seviyenizi artırın!

Bu ünite hakkında

Bu konu, istatistikten çok -tablo, resim, çubuk ve çizgi grafiği olarak verilmiş- verileri yorumlamayla ilgilidir. Bu fikirlere aşina olmayan biri için iyi bir derstir. İstatistik öğrenmek isteyen bir lise veya üniversite öğrencisi, bu dersi atlayabilir (veya dersi yapmayı da mantıklı bulabilir).