Yükleniyor

Oran Problemi: Öğrenci Sayısı

Video açıklaması

Bir sınıfta, kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranı 5'e 8'dir. Yani her 5 kıza karşılık 8 erkek varmış. Toplam öğrenci sayısı 65 olduğuna göre, sınıfta kaç kız öğrenci vardır? Güzel soru. Kızların erkeklere oranı verilmiş. Sonra, toplam öğrenci sayısı 65 olduğuna göre kaç kız öğrenci vardır, diye sorulmuş. Sadece kız sayısının erkek sayısına oranını bilmemiz yetmez. Kızların toplam öğrenci sayısına oranını bulmamız lazım. Bu oranı nasıl bulabiliriz? Kız/erkek oranı güzel bir ipucu veriyor. Her 5 kıza karşılık 8 erkek olduğuna göre her 5 kıza toplam kaç öğrenci karşılık gelir? Her 5 kıza, 5 kız artı 8 erkek, toplam 13 öğrenci karşılık gelir. Sadece 5'le 8'i topladım. Kızların tüm öğrencilere oranı 5 bölü 13'müş. Şöyle düşünebiliriz: Öğrencileri 13 kişilik denk gruplara ayıracak olsak 13 kişilik her gruba 5 kız denk gelecek. Şimdi, herhalde toplam kaç kız öğrenci olduğunu bulma aşamasına geldik. Çünkü toplam öğrenci sayısının 65 olduğunu söylemişler. Toplam 65 öğrenci var. Yani 13 kişilik sadece bir grup yok. 65 öğrenci var. 65'te kaç tane 13 vardır? 65'e ulaşmak için, 13'ü 5'le çarpmamız lazım. 5 kere 10, 50. 5 kere 3, 15. Yani 13 çarpı 5 eşittir 65. Sınıfta 13 kişilik 5 grup var diye düşünebiliriz. 13 kişilik 5 grup var. Ve her birinde 5'er kız bulunuyor. Bunu 5'le çarpınca, sınıfta 25 kız olduğunu buluyoruz. Demek ki verilen bilgilere göre 65 öğrencinin 25'i kızmış.