If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Karmaşık sayılarla çarpma işleminin görselleştirilmesi

Karmaşık sayı çarpımının, karmaşık düzlemdeki grafiksel etkisine baktığınızda nasıl davrandığını öğrenin.

Karmaşık sayılarla çarpma işlemi neye benzer

Artık iki karmaşık sayıyı hem kartezyen hem de kutupsal formda çarpmayı biliyoruz. Özellikle, kutupsal formda bizden büyüklükleri çarpmamız ve açıları toplamamız isteniyor:
=r(cos(α)+isin(α))s(cos(β)+isin(β))=rs[cos(α+β)+isin(α+β)]
Karmaşık sayılarla çarpma işlemini sayıların kutupsal gösterimiyle düşünmenin avantajlı tarafı, neler olduğunu görselleştirmemizi sağlamasıdır.
Eğer karmaşık düzlemdeki her noktayı bir z karmaşık sayısı ile çarparsak ne olur? Eğer z sayısı r(cos(θ)+isin(θ)) kutupsal formunda ise, yukarıda özetlenen kural bize düzlemdeki her noktanın r çarpanıyla ölçekleneceğini ve θ açısıyla döndürüleceğini söyler.

Örnekler

z=3+i=2(cos(30)+isin(30)) ise, z ile çarpmak her şeyi 2 çarpanıyla ölçeklendirecek (2 kat genişletecek) ve 30 döndürecektir. Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi:
Khan Akademi video wrapper
z=13i3 için, z'nin mutlak değeri
(13)2+(13)2=23'tür
ve açısı 45'dir. Buna göre z ile çarpmak, her şeyi 230,471 çarpanıyla ölçeklendirmek (yani küçültmek) ve başlangıç noktası etrafında 45 döndürmek demektir (açı negatif olduğu için döndürme saat yönünde olacaktır).
Khan Akademi video wrapper
Mutlak değeri 2 ve açısı 180 olan z=2 değeri ile yapılan çarpma işlemi, 2 çarpanıyla büyütürken başlangıç noktası etrafında yarım tur döndürür.
Khan Akademi video wrapper
Bu dönüşümleri ve genel olarak karmaşık çarpmayı anlamanın bir diğer yolu 1 sayısına ve z sayısına bir işaret koyup, z ile çarptıktan sonra noktanın z'nin başladığı yerden 1 birim sürüklendiğini fark etmektir, zira z1=z'dir. z0=0 olduğundan, bunu başlangıç noktasını sabitleyecek şekilde yapmalıdır.
Khan Akademi video wrapper
Khan Akademi video wrapper
Khan Akademi video wrapper
z1=z ve z0=0 kadar basit gerçeklerin, karmaşık çarpmayı görselleştirmede bu kadar yararlı olması çok ilginç değil mi?

Karmaşık eşlenikleri görseller yardımıyla anlama

Düzlemi bir z karmaşık sayısıyla çarptığımızda ve sonra sonucu bunun eşleniği z¯ ile çarptığımızda neler olduğuna bakalım:
Khan Akademi video wrapper
Khan Akademi video wrapper
Eğer z’nin açısı θ ise, z¯ karmaşık eşleniğinin açısı θ’dır, bu nedenle ardışık çarpma işlemlerinin toplam bir dönüşü yoktur. Bunu, 1'de başlayan noktanın sonuç olarak reel pozitif sayı doğrusunun üzerinde sonlanmasıyla görebiliriz.
Büyüklük hakkında ne söyleyebiliriz? İki sayının mutlak değeri aynıdır, |z|=|z¯|, buna göre z ile ve sonra z¯ ile çarpmanın toplam etkisi, her şeyi |z||z¯|=|z|2 çarpanıyla germektir.
Tabii, bu gerçek formüllerle görülecek kadar kolaydır, zira (a+bi)(abi)=a2+b2=|a+bi|2'dir, ancak bunu yapılırken görmek aydınlatıcıdır!

Karmaşık bölme neye benzer

Karmaşık düzlem üzerinde yer alan her sayıyı z'ye bölersek ne olur? Eğer z’nin açısı θ ve mutlak değeri r ise, o zaman bölme işlemi çarpmanın tersini yapar: Her şeyi θ ile döndürür ve 1r çarpanıyla çarpar (yani r çarpanıyla azaltır).

Örnek 1: 3+i'ye bölme

3+i'nin açısı 30 ve mutlak değeri 2'dir. Bu yüzden her şey saat yönünde 30 döner ve 12 çarpanıyla çarpılır (yani 2 çarpanıyla azalır).
Khan Akademi video wrapper

Örnek 2: 13i3'e bölme

13i3'ün açısı 45 ve mutlak değeri;
(13)2+(13)2=23'tür.
Buna göre, şimdi her şey +45 döner ve 322,121 çarpanıyla çarpılır.
Khan Akademi video wrapper
Bu bölme işlemlerinin aynı zamanda z nin üstünde duran noktayı alma ve 1'in üzerine koyma olarak görülebileceğini fark etmiş olabilirsiniz.

Karmaşık sayılarla bölme görselleştirmesini formülle ilişkilendirme

zw'yi hesaplamak için z=a+bi ve w=c+di olduğunu varsayalım, w, w=cdi karmaşık eşleniğiyle hem payı hem de payı çarpmayı öğrendik.
zw=a+bic+di=a+bic+dicdicdi=(a+bi)(cdi)c2+d2=zw|w|2
Başka şekilde ifade edecek olursak, w'ye bölmek w|w|2 ile çarpmakla aynıdır. Bunu anlamanın görsel bir yolu var mı?
w'nun açısının θ ve mutlak değerinin r olduğunu varsayalım, bu durumda w ile bölmek için θ ile döndürmeli ve 1r ile ölçeklendirmeliyiz. w olduğundan eşleniği w'nun tersi açıya sahiptir, w ile çarpmak bunu istediğimiz gibi θ ile döndürecektir. Bununla birlikte, w ile çarpmak her şeyi r çarpanıyla ölçeklendirir, bizim ise diğer yöne gitmemiz gerekiyor, dolayısıyla düzeltmek için r2=|w|2 ile böleriz.
Örneğin, doğrudan 1+2i ile bölmek böyle gözükür:
Khan Akademi video wrapper
İlk olarak eşleniğiyle çarpmak şöyle olur; 12i ve sonra büyüklüğünün karesine bölmek ise şöyle olur; |1+2i|2=5.
Khan Akademi video wrapper
Her ikisinin de sonucu aynıdır.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.