If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Karmaşık kuvvetleri görselleştirme

Karmaşık sayıların kuvvetlerinin, bunların karmaşık düzlemdeki grafiksel etkisine baktığınızda nasıl davrandığını öğrenin.

i2=1 ile i'nin yeri arasındaki bağlantı

Karmaşık sayılara ilişkin çalışmamıza i2=1 eşitliğini sağlayan bir i sayısı icat ederek başladık ve daha sonra bunu sayı doğrusunun dışına, 0'ın bir birim üstüne yerleştirerek görselleştirdik. Son makalede sunulan görsellerle, artık uzaydaki bu noktanın neden karesi 1 olan bir sayının doğal evi olduğunu görebiliyoruz.
Gördüğünüz gibi, i ile çarpmak başlangıç noktası etrafında 90'lik bir döndürme veriyor:
Khan Akademi video wrapper
Bunu böyle düşünebilirsiniz çünkü i'nin mutlak değeri 1 açısı 90'dir, veya bu dönme (0'ı sabit tutarak) ağı döndürmenin tek yoludur, bu da 1'i i'nin başladığı noktaya getirir.
Buna göre, eğer düzlemdeki her şeyi i ile iki kez çarparsak ne olur?
Khan Akademi video wrapper
Bu başlangıç noktası etrafında 180'lik bir döndürme ile aynıdır, bu 1 ile çarpmadır. Doğal olarak bu mantıklıdır zira i ile iki kez çarpmak i2 ile çarpmakla aynıdır, bu 1 olmalıdır.
i'yi karakteristik özelliği olan i2=1'i tutarak başka bir yere yerleştirmek istediğimizde, karmaşık sayılarla çarpma için bu kadar açık bir görselleştirme elde etmememiz ilginçtir.

Karmaşık sayıların kuvvetleri

Şimdi, bir karmaşık sayıyla art arda çarparak biraz daha oynayalım.

Örnek 1: (1+i3)3

z=1+i3 sayısını alın, bunun mutlak değeri 12+(3)2=2'dir ve açı 60'dir. Eğer düzlemdeki her şeyi arka arkaya üç kez z ile çarparsak ne olur?
Khan Akademi video wrapper
Her şey 2 çarpanıyla üç kez gerilir ve böylece sonunda 23=8 çarpanıyla gerilir. Benzer şekilde her şey arka arkaya üç kez 60 döndürülür, böylece sonuçta 180 döndürülür. Dolayısıyla, nihayetinde 8 ile çarpmakla aynıdır, buna göre (1+i3)3=8'dir.
Ayrıca, bunu aşağıdaki gibi cebir kullanarak da görebiliriz:
=(2(cos(60)+isin(60)))3=23(cos(60+60+60)+isin(60+60+60) =8(cos(180)+isin(180))=8

Örnek 2: (1+i)8

Daha sonra, düzlemdeki her şeyi art arda sekiz kez (1+i) çarptığımızı varsayalım:
Khan Akademi video wrapper
1+i'in büyüklüğü
|1+i|=12+12=2 olduğundan,
her şey 2 çarpanıyla sekiz kez gerilmiştir ve böylece sonuçta (2)8=24=16 çarpanıyla gerilmiştir.
(1+i) açısı 45 olduğundan, sonunda her şey 845=360 döndürülmüştür, dolayısıyla toplamda hiç döndürmemiş gibi olduk. Bu nedenler (1+i)8=16'dır.
Alternatif olarak, bunu cebirle görmenin yolu şu şekildedir:
=(1+i)8=(2(cos(45)+isin(45))8=(2)8(cos(45++458 times)+isin(45++458 times))=16(cos(360)+isin(360))=16

Örnek 3: z5=1

Şimdi sorunun tersini sormaya başlayalım: Düzlemdeki her şeyi art arda beş kez çarptıktan sonra, her şeyin başladığı yere dönmesini sağlayacak bir z sayısı var mıdır? Başka şekilde ifade edecek olursak, z5=1 denkleminin çözümünü bulabilir miyiz? Basit bir cevap z=1'dir, ancak bundan başka cevap bulabiliyor muyuz birlikte bakalım.
Öncelikle, böyle bir sayının büyüklüğü 1 olmalıdır zira eğer 1'den büyük olsaydı düzlem gerilmeye devam ediyor olurdu ve eğer 1'den küçük olsaydı daralmaya devam ediyor olurdu. Bununla birlikte, döndürme bundan farklıdır çünkü belirli döndürmeleri tekrarladıktan sonra başladığınız yere dönebilirsiniz. Özellikle, eğer bunun gibi yolun 15'ini dönerseniz
Khan Akademi video wrapper
sonra bunu art arda 5 kere yapmak sizi başladığınız yere geri götürür.
Khan Akademi video wrapper
Düzlemi bu şekilde döndüren sayı cos(72)+isin(72) olur, çünkü 3605=72.
Tamamın 25'i döndürmek gibi başka çözümler de vardır:
Khan Akademi video wrapper
veya diğer yönde tamamın 15'i:
Khan Akademi video wrapper
Aslında, denklemi sağlayan sayılar birim çemberde mükemmel bir beşgen oluşturur:
z5=1'in çözümleri

Örnek 4: z6=27

z6=27 denklemine baktığımızda, bizden bu sayıyı ardışık olarak 6 kez çarptığımızda 27 çarpanıyla gerecek ve negatif 180 döndürmeyi belirttiğinden 180 derece döndürecek bir z karmaşık sayısını bulmamız istenmektedir.
6 kez uygulandıktan sonra 27 çarpanıyla gerecek bir şeyin büyüklüğü A276=3 olmalıdır ve 6 kez uygulandıktan sonra 180 döndürme verecek şekilde döndürmenin bir yolu 1806=30 ile döndürmektir. Bu nedenle, z6=27 denklemini çözen bir sayı
3(cos(30)+isin(30))=3(32+i12)=32+i32'dir.
Ancak, başka cevaplar da vardır! Aslında, bu cevaplar yarıçapı 3 olan mükemmel bir altıgen oluşturur:
z6=27'nin çözümleri
Nedenini görebiliyor musunuz?

zn=w'yu genel çözümü

Son iki örneği genelleştirelim. Eğer size w ve n değerleri verilmişse ve sizden z'yi bulmanız istenmişse (n=6 ve w=27 olan son örnekteki gibi), önce w'nun kutupsal gösterimini bulursunuz:
w=r(cos(θ)+isin(θ))
Bu z açısının θn ve bunun büyüklüğünün Arn olması gerektiği anlamını taşımaktadır, zira z ile ardışık olarak toplam n kez çarpmanın etkisi -aynı w'nun yaptığı gibi- θ ile döndürme ve r ölçeklendirme olacaktır, buna göre
z=Arn(cos(θn)+isin(θn))'dir.
Diğer çözümleri bulmak için, θ açısının herhangi bir k tam sayısı için θ+2π veya θ+4π veya θ+2kπ olarak düşünebileceğini aklımızdan çıkarmamalıyız, zira bunların tümü aslında aynı açıdır. Bunun önemli olmasının sebebi, eğer bölmeden önce θ+2π yerine θ koyarsak θn değerini etkileyebilecek olmasıdır. Dolayısıyla, tüm cevaplar k'nin herhangi bir tam sayı değeri içindir.
z=Arn(cos(θ+2kπn)+isin(θ+2kπn)) formunda olacaktır.
Bu değerler k 0'dan n1'e değiştikçe farklı olacaktır, ancak k=n olduğunda θ+2nπn=θn+2π açısının gerçekten θn ile aynı olduğunu görebiliriz, zira bunlar birbirlerinden bir tam döngü farklıdır. Bu nedenle, 0 ile n1 aralığındaki k değerleri dikkate alınarak cevapların tümü görülebilir.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.