Ana içerik
Sıfır matrisinin ne olduğunu ve bunun matris toplama ve çıkarma işlemiyle ve skaler çarpımla ilişkisini öğrenin.