Ana içerik
Matris toplamanın özelliklerini (değişme özelliği gibi) ve bunun gerçek sayılarla toplama işlemiyle ilişkisini öğrenin.