Veri Dağılımları

Bu ünite hakkında

Grafiğini çizdiğimizde ve sayılarla özetlediğimizde, veri daha anlamlı hale gelir.