Olasılığın anlamını ve neden yararlı olduğunu araştırın.
Olasılık, basitçe, bir şeyin olmasının ne kadar olası olduğudur.
Bir olayın sonucundan kesin olarak emin olmadığımızda, belirli sonuçların olasılıklarından yani bu sonuçların ne kadar olası olduklarından bahsedebiliriz. Olasılıkla açıklanan olayların analizine "istatistik" denir.
Olasılığı anlamak için en iyi örnek, yazı tura atmaktır:
İki olası sonuç vardır - tura veya yazı.
Paranın Tura gelme olasılığı nedir? Bunu P(T)=? P(T) = ? denklemini kullanarak bulabiliriz. İhtimalin yarı yarıya veya % 50 olduğunu zaten biliyor olabilirsiniz. Ama bunu nasıl hesaplarız? Olasılık =
Bir olayın belirli sonuçlarının olasılıklarını hesaplama formülü
Bu durumda:
Bir paranın tura gelme olasılığı
Bir olayın olasılığı = (olayın gerçekleşebileceği yol sayısı) / (toplam sonuç sayısı)
P(A) = (A'nın olabileceği durum sayısı) / (Toplam sonuç sayısı)
Örnek 1
Altı farklı sonuç vardır.
Zar atıldığında gelebilecek farklı sonuçlar
Bir atma olasılığı nedir?
Zarda '1' gelmesi ile ilgili olasılık formülü
Bir veya altı atma olasılığı nedir?
Zar atıldığında 1 veya 6 gelme olasılığı
Yukarıdaki formülü kullandığımızda:
Olasılık formülünün uygulanması
Çift sayı (yani iki, dört veya altı) atma olasılığı nedir?
Çift sayı atma olasılığı? Formül ve çözüm
İpuçları
  • Bir olayın olasılığı, sadece 0 ile 1 arasında olabilir ve yüzde olarak da yazılabilir.
  • A A olayının olasılığı genelde P(A) P(A) olarak yazılır.
  • Eğer P(A)>P(B) P(A) > P(B) ise, bu durumda A A olayının gerçekleşme olasılığı B B olayının gerçekleşme olasılığından daha büyüktür.
  • Eğer P(A)=P(B) P(A) = P(B) ise, bu durumda A A ve B B  olaylarının gerçekleşmesi eşit derecede olasıdır.
Sonraki adım:
Khan Academy'de olasılıkla ilgili temel becerilerde alıştırma yapın —yararlı ipuçları ve cevaplar içeren alıştırma sorularımızı deneyin!