Ana içerik

Çalışma Tasarımı

Bu ünite hakkında

Eğer doğru çıkarımlara varmak istiyorsak, güvenilir veri elde etmek son derece önemlidir. Çalışmalarla veri elde etme süreci örneklem almayı, gözlemleri, anketleri ve deneyleri kapsar.