İstatistik ve Olasılık

Buradan başlayın
Kategorik Değişkeni Analiz Etme

Kategorik verileri tanımlayan çubuk grafikleri oluşturmayı ve okumayı öğrenelim.
Öğrenmeye başlayın: Kategorik Değişkeni Analiz Etme