Ana içerik

Bu ünite hakkında

Adına ANOVA da denilen varyans analizi farklı gruplarda çoklu ortalamaları karşılaştırmak için yöntem grubudur.