Ana içerik

Kategorik Veriyi Analiz Etme

Bu ünite hakkında

Bu ünitede kategorilere ayrılmış veriyi ele alma yöntemleri incelenmektedir. Kategorilere ayrılmış verideki örüntüleri ve bağlantıları görebilmek için çubuk grafiklerini, Venn şemalarını ve iki yönlü tabloları nasıl kullanacağınızı öğrenin.