Ana içerik
Bir nokta grafiği, iki sayısal değişken arasındaki ilişkiyi gösteren bir grafiktir. Veri setinin her ögesi, x-y koordinatları iki değişkenin değerleriyle bağlantılı olan bir nokta olarak gösterilir.