Ana içerik
Doğrusal regresyon, bir nokta grafiğindeki veriye uygun bir doğru çizme sürecidir. Doğru, veriyi özetler ve bu tahmin yaparken bize yardımcı olur.