Eğer bu mesajı görüyorsanız, web sitemizde dış kaynakları yükleme sorunu yaşıyoruz demektir.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Ana içerik

En Küçük Kareler Doğrusunun Denklemini Hesaplayalım

Şuna ihtiyaç duyabilirsiniz: Hesap makinesi

Sorun

Bir taş ustası, kestiği taşların yoğunluğu ile aşındırıcı su jetinin bu taşları kestiği derinlik arasındaki ilişkiye bakmak istemektedir. Aşağıda özet istatistikleri gösterilen veri, doğrusal bir örüntü göstermektedir:
ortalamastandart sapma
x= taşın yoğunluğu (gcm3)x¯=2,5sx=0,3
y= kesme derinliği (mm)y¯=41,7sy=42
r=0,95
Taşın yoğunluğundan kesme derinliğini tahmin etmek için en küçük kareler regresyon doğrusunun denklemini bulun. Cevaplarınızı en yakın yüzde birliğe yuvarlanmış olarak girin.
y^=
 • Cevabınız şöyle olmalı
 • bir tam sayı, 6 gibi
 • basit kesir, 3/5 gibi
 • birleşik kesir, 7/4 gibi
 • 1 3/4 gibi bir tam sayılı kesir
 • 0,75 gibi bir tam ondalık sayı
 • pi'nin katı, 12gibi pi veya 2/3 pi
+
 • Cevabınız şöyle olmalı
 • bir tam sayı, 6 gibi
 • basit kesir, 3/5 gibi
 • birleşik kesir, 7/4 gibi
 • 1 3/4 gibi bir tam sayılı kesir
 • 0,75 gibi bir tam ondalık sayı
 • pi'nin katı, 12gibi pi veya 2/3 pi
x