Ana içerik

Kategorik Veriler için Çıkarım (Ki-Kare Testleri)

Bu ünite hakkında

Ki-kare testleri kategorik veri dağılımlarıyla ilgili hipotezleri test etme yollarını bize sunan bir grup önem testidir. Bu konu, örneklem verilerin hipotez bir dağılıma uyup uymadığını görmek için uyum iyiliği testlerini ve iki kategorik değişken arasındaki bağımsızlık testlerini kapsamaktadır.