Verilerin Modelleme Yöntemiyle Dağılımları

Alıştırma

Veriyi Dönüştürme4 sorudan 3 tanesini doğru yaparak seviyenizi arttırın!

Bu ünite hakkında

Bu ünite dağılımlarla ilgili bilgimizi bir üst düzeye götürür. Yüzdelikler ve z-puanlarını kullanarak bir dağılımdaki verilerin konumunu ölçecek, verileri dönüştürdüğümüzde neler olduğunu öğrenecek, dağılımları yoğunluk eğrileriyle modellemeyi inceleyecek ve adına Normal dağılım denilen en önemli dağılım türlerinden birine bakacağız.