If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Normal dağılım - tekrar

Normal dağılımlar, istatistik konusunu işlerken tekrar tekrar görülür. Normal dağılımın bazı ilginç özellikleri vardır: çan şekillidir, ortalama ve medyan eşittir ve verinin %68'i 1 standart sapmanın içindedir.

Normal dağılım nedir?

İlk istatistikçiler, farklı dağılımlarda aynı şekli tekrar tekrar gördüklerini fark ettiler - dolayısıyla, bunu normal dağılım olarak adlandırdılar.
Normal dağılımlar aşağıdaki özelliklere sahiptir:
 • simetrik çan eğrisi
 • ortalama ve medyan eşittir; her ikisi de dağılım merkezindedir
 • Verinin %68'i ortalamanın 1 standart sapma içine düşer
 • Verinin %95'i ortalamanın 2 standart sapma içine düşer
 • Verinin %99,7'si ortalamanın 3 standart sapma içine düşer
Normal dağılımlara ilişkin daha fazla şey öğrenmek ister misiniz? Bu videoyu izleyin.

Bir normal dağılım çizme örneği

Belirli bir tür çam ağacının gövde çapı μ=150cm ortalama ile normal dağılıma sahiptir ve standart sapma σ=30cm'dir.
Bu dağılımı tanımlayan bir normal eğri çizin.
Çözüm:
Adım 1: Normal bir eğri çizin.
Adım 2: Ortalama 150cm ortaya gelir.
Adım 3: Her standart sapma 30cm'lik bir uzaklıktır.
Alıştırma Problemi 1
Çam ağacının aynı çeşidinin yükseklikleri de normal dağılıma sahiptir. Ortalama yükseklik μ=33m'dir ve standart sapma σ=3m'dir.
Veriyi en iyi özetleyen normal dağılım aşağıdakilerden hangisidir?
1 cevap seçin:

Yüzdeleri bulma örneği

Belirli bir tür çam ağacının gövde çapı μ=150cm'dir ve standart sapması σ=30cm'dir.
Bu ağaçlardan yaklaşık kaç tanesinin çapı 210cm'den büyüktür?
Çözüm:
Adım 1: Ortalaması μ=150cm ve standart sapması σ=30cm olan bir normal dağılım çizin.
Adım 2: 210cm çap ortalamanın iki standart sapma üstüdür. O noktanın üstünü tarayın.
Adım 3: Taralı alandaki yüzdeleri toplayın:
%2,35+%0,15=%2,5
Bu ağaçların yaklaşık %2,5'inin çapı 210cm'den büyüktür.
Buna benzer başka bir örnek görmek ister misiniz? Bu videoyu izleyin.
alıştırma problemi 2
Bu ağaçlardan yaklaşık yüzde kaçının çapı 90 ile 210 santimetre arasındadır?
%
 • Cevabınız şöyle olmalı
 • bir tam sayı, 6 gibi
 • basit kesir, 3/5 gibi
 • birleşik kesir, 7/4 gibi
 • 1 3/4 gibi bir tam sayılı kesir
 • ondalık sayı, 0,75 gibi
 • pi'nin katı, 12gibi pi veya 2/3 pi

Buna benzer başka problemlerle daha fazla alıştırma yapmak ister misiniz? Ampirik kurala ilişkin bu alıştırmayı yapın.

Bir doğal sayı bulma örneği

Belirli bir tür çam ağacının gövde çapı μ=150cm'dir ve standart sapması σ=30cm'dir.
Ormanın belirli bir bölümünde bu ağaçlardan 500 tane vardır.
Bu ağaçlardan yaklaşık kaç tanesinin çapı 120cm'den küçüktür?
Çözüm:
Adım 1: Ortalaması μ=150cm ve standart sapması σ=30cm olan bir normal dağılım çizin.
Adım 2: 120cm çap, ortalamanın bir standart sapma altındadır. O noktanın altını tarayın.
Adım 3: Taralı alandaki yüzdeleri toplayın:
%0,15+%2,35+%13,5=%16
Bu ağaçların yaklaşık %16'sının çapı 120cm'den küçüktür.
Adım 4: O yüzdenin, ormandaki kaç ağacı temsil ettiğini bulun.
500'ün %16'sının kaç ağaç olduğunu bulmalıyız.
500 ’ün %16 ’sı =0,16500=80
Ağaçların yaklaşık 80'inin çapı 120cm'den küçüktür.
alıştırma problemi 3
Belirli bir tür çam ağacının gövde çapı μ=150cm'dir ve standart sapması σ=30cm'dir.
Ormanın belirli bir bölümünde bu ağaçlardan 500 tane vardır.
Bu ağaçlardan yaklaşık kaç tanesinin çapı 120 ile 180 santimetre arasındadır?
 • Cevabınız şöyle olmalı
 • bir tam sayı, 6 gibi
 • basit kesir, 3/5 gibi
 • birleşik kesir, 7/4 gibi
 • 1 3/4 gibi bir tam sayılı kesir
 • ondalık sayı, 0,75 gibi
 • pi'nin katı, 12gibi pi veya 2/3 pi
ağaç

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.