Eğer bu mesajı görüyorsanız, web sitemizde dış kaynakları yükleme sorunu yaşıyoruz demektir.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Ana içerik

Geometrik Olasılık

Şuna ihtiyaç duyabilirsiniz: Hesap makinesi

Sorun

Fatma, araçların egsoz muayenelerini yapmaktadır. Muayeneye giren araçların %6'sı muayeneden kalmaktadır. C, araçlardan biri muayeneden kalana kadar muayene edilen araçların sayısını temsil ediyor olsun.
Muayeneden kalan ilk aracın, muayene edilen 5. araç olmasının olasılığını bulun.
Cevabınızı en yakın yüzde birliğe yuvarlayın.
P(C=5)=
  • Cevabınız şöyle olmalı
  • bir tam sayı, 6 gibi
  • basit kesir, 3/5 gibi
  • birleşik kesir, 7/4 gibi
  • 1 3/4 gibi bir tam sayılı kesir
  • 0,75 gibi bir tam ondalık sayı
  • pi'nin katı, 12gibi pi veya 2/3 pi