Eğer bu mesajı görüyorsanız, web sitemizde dış kaynakları yükleme sorunu yaşıyoruz demektir.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Ana içerik

Hata ve Anlamlılığın Sonuçları

Hangi hata tipinin sonuçlarının daha ciddi olduğu ve anlamlılık düzeyinin değiştirilmesi ile nasıl engellenebileceği ile ilgili alıştırmalar yapalım.

Giriş

Anlamlılık testlerinde anlamlılık düzeyi olarak genellikle α=0,05 değeri kullanılır ancak bazı durumlarda farklı anlamlılık düzeylerinin kullanılması gerekebilir. α değerinin değiştirilmesi, Tip 1 ve Tip 2 hatalarının olasılıklarını etkiler. Bir hata tipinin bazı testlerde daha ciddi sonuçları olabileceğinden, bu durumlarda farklı α değerlerinin kullanılması daha uygun olabilir.

Tekrar: Hata olasılıkları ve α

Aslında doğru olan sıfır hipotezini reddettiğimizde Tip 1 hata yapmış oluruz. α'nın düşük değerleri, sıfır hipotezinin reddedilmesini zorlaştırdığından, α için düşük değerler seçmek Tip 1 hata olasılığını düşürebilir. Burada karşılaşabileceğimiz negatif durum ise, sıfır hipotezinin aslında doğru olmamasıdır ve düşük α değeri, sıfır hipotezini reddetmeyi zorlaştırmaktadır. Bu da, düşük α değerlerinin, Tip 2 hata olasılığını arttırdığı anlamına gelir.
Doğru olmayan bir sıfır hipotezini reddedemediğimizde bir Tip 2 hatası yapmış oluruz. α'nin yüksek değerleri, sıfır hipotezinin reddedilmesini kolaylaştırdığından, α için yüksek değerler seçmek Tip 2 hata olasılığını düşürebilir. Burada karşılaşabileceğimiz negatif durum ise, sıfır hipotezinin aslında doğru olması olduğundan, α değerini yükseltmek Tip 1 hata (doğru olan sıfır hipotezini reddetmek) yapma olasılığını arttırır.
Daha düşük ya da yüksek anlamlılık düzeyleri kullanmanın neden mantıklı olabileceğine dair bazı örnekler görmek ister misiniz?

1. Örnek

Bir spor kulubü çalışanları, kulüpte bulunan havuzun suyunu hergün kontrol etmektedirler. Kirletici oranının yüksek bulunması sonucu havuz geçici olarak kapatılıp, su temizliği yapılmaktadır.
Testte kullanılacak hipotezler: ''H0: Su kalitesi kabul edilebilir Ha: Su kalitesi kabul edilemez'' olarak düzenlenebilir.
Soru A (1. Örnek)
Bu durumda yapılacak bir Tip 1 hatanın sonucu ne olur?
1 cevap seçin:

Soru B (1. Örnek)
Bu durumda yapılacak bir Tip 2 hatanın sonucu ne olur?
1 cevap seçin:

Soru C (1. Örnek)
Güvenlik açısından düşünüldüğünde, hangi hata bu durum için daha tehlikeli sonuçlar doğurabilir?
1 cevap seçin:

Hataların biri, insanların güvenliği ile ilgili olduğu için, kulüp, su kalitesi testinde kullanılmak üzere α için 0,05'ten farklı bir değer kullanmayı değerlendirmelidir.
Soru D (1. Örnek)
Daha tehlikeli bir hatanın olasılığını düşürmek için hangi anlamlılık düzeyi kullanılmalıdır?
1 cevap seçin:

2. Örnek

Seth yiyecek kamyonu işine girmeyi planlıyor ve kamyonun hangi şehirlerde aktif olması gerektiğini seçmeye çalışıyor. Değerlendirdiği şehirlerde yaşayan insanlara bir anket uygulayarak, o şehirde çalışmak için gerekli izinleri almadan önce, talebin işinin devamlılığını sağlayıp sağlamayacağına dair fikir edinmeyi amaçlıyor. Seth sadece talebin yeteri seviyede yüksek olduğuna ikna olduğu şehirleri seçecek.
Testte kullanılacak hipotezler ''H0: Talep yeteri kadar yüksek değildir ve Ha: Talep yeteri kadar yüksektir'' olarak düzenlenebilir.
Soru A (Örnek 2)
Bu durumda yapılacak bir Tip 1 hatanın sonucu ne olur?
1 cevap seçin:

Soru B (Örnek 2)
Bu durumda yapılacak bir Tip 2 hatanın sonucu ne olur?
1 cevap seçin:

Seth, Tip 1 hatanın, Tip 2 hataya göre işi için çok daha masraflı olacağına karar veriyor. Tip 1 hata olasılığını azaltmak adına α=0,05'ten farklı bir anlamlılık düzeyi kullanmak istiyor.
Soru
Seth aşağıdaki anlamlılık düzeylerinden hangisini seçmelidir?
1 cevap seçin:

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.