Eğer bu mesajı görüyorsanız, web sitemizde dış kaynakları yükleme sorunu yaşıyoruz demektir.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Ana içerik

Simülasyonlar Kullanarak P Değerlerini Tahmin Edelim

Şuna ihtiyaç duyabilirsiniz: Hesap makinesi

Sorun

Bir akvaryum çalışanı, su samurlarının ne kadar yediklerini takip etmektedir. Belirli bir su samurunun bir günde yediği besin miktarı, ortalaması 17 pound, standart sapması ise 1 pound olan yaklaşık normal bir dağılım göstermektedir. Bu su samurunun yeteri kadar besin almadığından şüphelenen akvaryum çalışanı, büyüklüğü n=10 olan bir örneklem alarak, örneklemdeki günlerdeki ortalama besin miktarının x¯=16,5 pound olduğunu buluyor.
Buna benzeyen bir örneklemin yalnızca rasgele şansa bağlı olarak ortaya çıkma olasılığını öğrenmek için de bir simülasyon yapıyor. Ortalaması 17 pound, standart sapması ise 1 pound olan normal bir popülasyondan n=10 değere sahip 40 örneklem ile simülasyon yapıyor. Örneklemlerdeki değerlerin ortalamasını da kayıt altına alıyor. 40 örneklemin örneklem ortalamaları aşağıda verilmiştir:
μ'nun günlük besin miktarının gerçek ortalamasını temsil ettiği, H0:μ=17 lbs ile Ha:μ<17 lbs hipotezlerini test etmek istiyor.
Simülasyon sonuçlarına göre testin yaklaşık p değeri nedir?
Not: Örneklem sonucu, x¯=16,5 lbs'tir.
1 cevap seçin: