Eğer bu mesajı görüyorsanız, web sitemizde dış kaynakları yükleme sorunu yaşıyoruz demektir.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Ana içerik

Oran İçin Yapılan bir z Testindeki Test İstatistiğini Hesaplama

Şuna ihtiyaç duyabilirsiniz: Hesap makinesi

Sorun

Korhan, bir parayı yazı tura atmak yerine düz bir yüzey üzerinde çevirmenin, paranın tura gelmesinin olasılığını %50'nin üzerine çıkardığını duyuyor. 10 farklı parayı 10'ar defa çevirerek bu iddiayı test etmek istiyor ve bu da, her çevirmeyi rasgele bir örneklem olarak kabul etmek istediği anlamıan geliyor. Toplam 100 çevirmede para 68 kere ''tura'' geliyor. Bu sonuçları kullanarak H0:p=0,50 ve Ha:p>0,50 hipotezlerini test etmek istiyor. Hipotezlerdeki p, paranın ''tura'' geldiği çevirmelerin gerçek oranını temsil ediyor olsun.
Çıkarım yapmak için gerekli koşulların sağlandığını varsayarsak bu anlamlılık testinde kullanılacak test istatistiğini hesaplayın. Cevabınızı ondalık işaretinden sonra iki basamak olacak şekilde yuvarlayabilirsiniz.
z=
  • Cevabınız şöyle olmalı
  • bir tam sayı, 6 gibi
  • basit kesir, 3/5 gibi
  • birleşik kesir, 7/4 gibi
  • 1 3/4 gibi bir tam sayılı kesir
  • 0,75 gibi bir tam ondalık sayı
  • pi'nin katı, 12gibi pi veya 2/3 pi