Dik üçgenlerin kenarlarını nasıl belirleyeceğinizi öğrenin: karşı, komşu ve hipotenüs.
Dik üçgenlerin kenarlarını tanımlamak için, özel kelimeler kullanırız.
Bir dik üçgenin hipotenüsü, daima dik açının karşısındaki kenardır. Bu, bir dik üçgendeki en uzun kenardır.
Diğer iki kenar karşı kenar ve komşu kenar olarak adlandırılır. Bu kenarlar, bir açıya göre isimlendirilir.
Karşı kenar, daima verilen açının karşısındadır.
Komşu kenar, verilen açının yanındaki hipotenüs olmayan kenardır.
Hepsini bir araya koyarsak, kenarlar aşağıda görüldüğü gibi etiketlenebilir:
Eğer farklı bir açı için düşünürsek, karşı ve komşu kenarlarımız değişecek ancak hipotenüs aynı kalacaktır.

Şimdi bazı alıştırma problemleri deneyelim

Problem 1

GG açısına göre komşu kenar hangisidir?
1 cevap seçin:
1 cevap seçin:

Problem 2

NN açısına göre karşı kenar hangisidir?
1 cevap seçin:
1 cevap seçin:

Problem 3

SKY\triangle SKY'nde hipotenüs nedir?
1 cevap seçin:
1 cevap seçin:

Bu kelimeler neden önemli?

Trigonometrinin çoğu, dik üçgenlerin kenarlarının oranlarını bulmaya ilişkindir. Artık dik üçgenlerin kenarlarını nasıl belirleyeceğimizi bildiğimize göre, bir sonraki adıma geçip trigonometrik oranları öğrenmeye hazırız!
Yükleniyor