If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik
Güncel saat:0:00Toplam süre:2:53

Blake'in "Bilge ve Akılsız Bakireler Meseli" İsimli Eseri

Video açıklaması

William Blake, döneminin ana akımlarının dışında kalan çalışmalar yapmıştır. Günümüzde onu dışlanmış bir sanatçı olarak tanımlayabiliriz. Blake bir gravür sanatçısı olmak üzere eğitim almıştır, ama o aynı zamanda bir şair ve hayalperestti de… Melekleri görebildiğine inanıyordu ve sanatı da, bu ilahi varlıklarla olan bazı deneyimlerini paylaşmak amacını taşıyordu. Burada, Blake’in Bilge ve Akılsız Bakireler Meseli adlı eserini görüyoruz. Buradaki kadınlar bir düğüne nedime olarak gidiyorlar. Bu suluboya bir resim. bazı bölümlerin çok ince ayrıntılarla çalışıldığı, bazı bölümlerin ise daha detaysız ve dışavurumcu olduğu görülmektedir. Burada habercinin –bir gece yarısı vakti damadın gelişini haber verdiği anı görüyoruz. Bilge bakireler ellerindeki lambaları yanık tutarak, düğüne doğru yola çıkmışlar. Akılsız olanlar ise lambalarındaki yağı tükettiklerinden, tekrar şehre dönmek zorundalar. Arka plandaki gökyüzü gizemli bir görünüme sahiptir. Blake, bu iki grubu birbirinden oldukça farklı şekillerde betimlemeyi tercih etmiştir. Sol taraftaki bilge bakireler güzel ve sade kumaşlardan yapılma elbiseler içinde, adeta Phalanx savaşçılarını andırmaktadır. Duruşları da birbirine çok benzemekte ve birlik olmuş bir grup gibi görünmektedirler. Sağ taraftakilerin her biri ise kendi dertlerine düşmüş ayrı bireyler olarak görünmektedir. Hatta neredeyse ‘Mahşer Günü’ sahnesinden çıkarılıp bu resme eklenmiş figürler gibi durmaktadırlar. Blake bu resimde ışığı sembolik anlamda kullanmış. Lambalar, soldaki figürleri üçüncü boyut etkisi ekleyerek aydınlatırken, sağdaki figürlerin hepsi kasvetli gölgelerin karanlığında kalmış. Sol gruptaki bilge bakireye bakıp “Neden bu kadar sert davranıyor ki?”, diye sorabiliriz. Buradaki konu yardımlaşma değil, ruhani özelliklerin inşa edilmesidir ve bunları da size kimse veremez. Aslında bu Blake’in iç dünyasının dışavurumudur. Kendi dönemindeki sanatçı camiası tarafından kabul görmemesine rağmen, yaratıcı yönüyle kendisini yıllar boyunca geçimini sağlayabilmiştir. Bu mesel aslında bireyin, ilahi olanla ilişkisi hakkındadır. Doğrusunu söylemek gerekirse, benim bu resme ısınmam biraz zaman aldı. Görünen yüzeyinin arkasında yoğun bir duygusallığın yattığını biraz sonradan fark ettim.