Dersler
Baskı Resim
Bu ünite hakkında
Sanatçılar en derin ve en etkileyici sanat eserlerinin bir kısmını oluşturmak için baskı tekniğini kullanmışlardır. Bununla birlikte, temel baskı teknikleri çoğu insan için gizemini korur. Bu videolar üç temel baskı tekniği ele alınmaktadır- rölöve, kesme gravür ve litografi. Bu videolarda, her teknik ile özdeşleşen ifadesel etkiyi örneklemek üzere, Müze koleksiyonundan baskılar yer almaktadır.