Kutuda Pixar'a Hoş Geldiniz!

Kutuda Pixar'ın hedefi okulda öğrendiğiniz kavramların Pixar'da yaratıcılığın zorluklarıyla başetmede kullanılan kavramlarla aynı olduğunu göstermektir.
Pixar'ın film yapımı sürecini aldık -- "üretim boru hattı" -- ve bunları bir dizi konuya böldük, Animsasyon, Karakter Modelleme, Örüntüler, ve Efektler. Bu konular filmlerimizi yaparken kullandığımız temel adımlardır, ve bunları istediğiniz sırada keşfedebilirsiniz!
Kutuda Pixar'daki her konuda iki ders vardır. Birinci derste problem çözdüğünüz ve araçlarla bir şeyler oluşturduğunuz videolar ve eğlenceli etkileşimli konular vardır, bunun yanı sıra matematik, fen, sanat ve temel bilimlerle bazı bağlantıları da gösterirsiniz.
İkinci ders birinci dersteki kavramlara daha derinden dalma şansı verir, ve interaktifler ve alıştırmalar içerir. Derslerimiz dördüncü sınıftan liseye ve ötesine kavramlara değinir -- ama her yaştan insanlar için çok eğlenceli olduğunu düşünüyoruz!

Konular

Pixar'ın karakterlerinin pürüzsüz yüzeylerinin, alt bölümleme ve ağırlıklı ortalamalara ilişkin matematiksel bilgi kullanılarak nasıl yaratıldığını keşfedin.
Bir karakterin tasarımı bir seri çizimle (ve ana karakterler için kil heykellerle) belirlendikten sonra, filmde görünen bilgisayar modelleri adına karakter modelleme denilen bir süreçle oluşturulur. Bu, bilgisayarda dijital noktaları yerleştirme ve hareket ettirmeyle, sonra modelleri Pixar filmlerinde görmeye alıştığınız organik şekillerde düzeltmek için adına alt bölünme denilen bir matematiksel prensibin kullanımıyla yapılır.
Parabolik yaylar kullanılarak gerçekçi ot saplarının nasıl modellendiğini keşfedin.
Bilgisayar animasyonlu filmde gördüğünüz her şey dijital olarak oluşturulmuştur: karakterler, setler, eşyalar, ve içinde yaşadıkları sanal dünyalar. Pixar bu dünyaları adına çevre modelleme denilen bir boru hattı aşamasında oluşturur. Doğal şekillerden inanılır miktarda bir çeşitlilik üretmek için, Pixar'daki teknik sanatçılar doğadaki tekrarlamayı yakından gözlemlerler ve sonra bu tekrarın aynı türünü, büyük ölçeklerde oluşturmak için bilgisayar programlamayı kullanır.
Bu derste, Pixar'ın sanal doğa manzaralarındaki çimen ve diğer doğal ögeleri yaratmak için parabolik yayları nasıl kullandığını öğreneceksiniz.
Karakterlere geometrik dönüşümler ile nasıl can verildiğini araştırın.
Donanım Pixar sanatçılarının karakterlerine model (ve bazı eşyalar) ve hareket olanağı sağlamak için kullandığı süreçtir. Adına "donanımcı" denilen teknik sanatçılar bu modelleri deformer denilen özel denetimlerle ifade ederler, bunlar bir modelin şeklini veya pozunu, çerçeveden çerçeveye değiştirerek hareket yaratırlar.
Bu derste, Pixar'ın bu kontrolleri yaratmak için bilgisayar programlamayı ve geometrik dönüşümleri nasıl kullandığını öğreneceksiniz.
Organik gözüken desenlerin rastgelelik kullanılarak nasıl yaratıldığını keşfedin.
Tüm Pixar modelleri başlangıçta, yüzey özelliği olmayan, dijital 3 boyutlu modellerdir. Renk ve doku dahil, yüzey görünümü oluşturma sürecine gölgelendirme denir, ve bu süreçte nesnelerin gerçek görünmesi için çeşitli desenler kullanırlar.
Bu derste, Pixar firmasının karakterlerin, setlerin ve sahne donanımlarının gerçek ve inandırıcı gözükmesini sağlayacak desenler yaratmak için rastgele dağılımları nasıl kullandığını öğreneceksiniz.
Explore how swarms of robots were created for WALL-E using combinatorics.
Bir bilgisayarda nokta nokta bir karakteri modellemek çok zaman ve enerji alır. Arka plan karakterlerinden oluşan kalabalıklar için - balık, canavar, veya robot-- Pixar'daki sanatçılar birçok çeşitli şekilde birleştirilebilen fiziksel parçalar tasarlarlar, böylece gereken miktarda çeşitli karakterleri hızlıca oluşturabilirler.
Bu derste, Pixar'ın modüler bir yaklaşım kullanarak filmlerdeki karakter kalabalıklarını nasıl oluşturduğunu ve kombinatoriğin matematiksel prensibini öğreneceksiniz.
Işık ve merceklere ilişkin fizik prensiplerinin, sanal kameralar yaratmak için nasıl kullanıldığını keşfedin.
Canlı aksiyon filmlerinin kamera kullanılarak yapılması gibi, Pixar filmlerini "çekmek" için bilgisayar ortamında sanal kameralar kullanır. Bu sanal kameralarda gerçek lens gibi davranan optikler bulunur, ve her bir çekimde iletmek istedikleri mesaja göre, bu kameralar görüntü yönetmenleri tarafından çekime yerleştirilirler.
Bu derste, Pixar’ın yönetmenlerinin kamera seçimlerini nelerin etkilediğini ve gerçek kameraların gerçek yaşamı yakalayabileceği yollar yaratmak için ışık ve merceklere ilişkin fizik kavramlarını nasıl uyguladıklarını öğreneceksiniz.
Geometrik dönüşümler kullanılarak sanal setlerin nasıl oluşturulduğunu keşfedin.
Canlı aksiyon filmi yapımcıları bir sahneyi çekmeden önce bir oda veya ortamdaki her bir nesnenin doğru yerde olduğundan emin olurlar, ve Pixar film yapımcıları da sanal setler, eşyalar, ve karakterlerle aynı şeyi yapar. Pixar'ın set-kurma bölümü, üretim boru hattında önceden üretilen modelleri alır ve nesnenin boyutunu, yönünü, ve uzaydaki konumunu geometrik dönüşümler kullanarak işler. Sonra, kamera ve sahneleme bölümleri sahneleri sahnelemek için sanal kameralar kullanırlar, gerçek görüntü yönetmenleri gibi kamera açıları ve hareketleri ile ilgili kararlar verirler.
Bu derste, Pixar'ın setleri ve sahne çekimlerini tasarlamak için konum, kompozisyon, kamera hareketi ve karakter performansı gibi kilit önemde ögeleri dikkate alarak, koordinat geometrisi ve geometrik dönüşümleri nasıl kullandığını öğreneceksiniz.
Animasyoncuların, animasyon eğrilerinin yardımıyla karakterlere nasıl can verdiğini keşfedin.
Animasyon aktörlüktür. Bir karakteri hayata geçirmek için bir modeli ince farklı pozlarda konumlandırma, ve sonra bu pozları seri olarak geri oynatma sürecidir. Geleneksel animasyoncular bunu yapmak için her bir çerçeveyi teker teker elle çizerken, bilgisayar animasyoncuları dijital modeller ve ara değer ve animasyon eğrilerinin matematiksel prensiplerini kullanırlar. İki türde de animasyon temelleri uygulanır.
Bu derste, Pixar programcılarının animasyon sürecini destekleyen, onların hareketi yaratmalarına ve öyküler anlatmalarına yardımcı olan ara değer yaratmanın matematiğini öğreneceksiniz.
Su, duman ve ateş efektlerinin, milyonlarca küçük parçacık kullanılarak nasıl yaratıldığını keşfedin.
Patlamalar, duman, yangın, ve su oluşturmak için çok mühendislik gerektiren özel efektlerdir. Bu efektlerin modellemesi ve animasyonu karakterler veya setlerle aynı yöntemler kullanıldığında çok karmaşıktır. Böylece, Pixar bunları üretmek için fizik yasalarının yanı sıra bilgisayar programlamayı kullanır.
Bu derste, Pixar'ın filmlerinde görülen pek çok özel efekti yaratmak için fiziği nasıl kullandığını öğreneceksiniz.
Doğrusal denklem sistemleri çözerek piksellerin nasıl boyandığını keşfedin.
İşleme filmdeki her bölümün matematiğinin, mühendisliğinin, ve sanatının son görüntüde derlenmesidir. İşleme grubu her bir bölümün katkısını - dokular, kamera seçimleri, animasyon, aydınlatma, vb. - alır ve filmdeki her çekimin her bir çerçevesinin her pikselinin rengini hesaplar.
Bu derste, Pixar'daki teknik sanatçıların piksellerin rengini hesaplamak ve ekranda gözüken nihai sahneleri üretmek için ışın izlemeyi ve diğer matematiksel algoritmaları nasıl kullandığını öğreneceksiniz.
Pixar sanatçılarının bilgisayar simülasyonunu kullanarak gerçekçi insan özelliklerini nasıl yarattığını keşfedin.
A believable world frequently contains objects that need to move in a realistic way, but are too complicated or numerous to move individually “by hand” - things like leaves on a tree or hairs on a monster’s body. Imagine trying to move thousands of strands of hair individually for a single character for every second of an hour long film. Instead, software engineers at Pixar develop models to simulate this movement based on known, predictable systems: for example, springs and the forces that they experience are well understood and can be used to model hair.
Bu derste, Cesur filminde olduğu gibi inandırıcı simüle saç oluşturmak için, Pixar'ın fizik, bilgisayar programlama ve simülasyon kurallarını nasıl uyguladığını öğreneceksiniz.
Pixar sanatçılarının filmlerinde rengi nasıl tanımladığını, gösterdiğini ve değiştirdiğini keşfedin.
Just as dialog, acting, and music are tools filmmakers use to convey meaning and emotion, color and lighting can be used to the same effect. Imagine the difference in mood created by a dimly lit room compared to a room brightly lit with fluorescent lighting. However, explaining what “color” something has is not as simple as saying “red” or “brown” because there are endless shades of color that human eyes can perceive (the visible spectrum) and endless ways to modify that color.
Bu derste, “Işık nedir? Renk nedir? Nasıl algılarız? Pixar sanatçıları filmlerinde kullanmak için rengi nasıl değiştirirler?” gibi soruları tartışmak için, kırılma dahil, ışığa ilişkin fizik kuralları derslerini uygulayacaksınız.
Daha fazla bilgi mi arıyorsunuz? Eğitmen Kılavuzu'na göz atın veya Pixar in a Box ana sayfasına dönün.