Summit Bölgesi devlet okullarında Khan Academy (9.-12. sınıflar)

Summit, Bay Area'da bulunan, "Waiting for Superman" belgeselinde bahsi geçen bir sözleşmeli okullar ağıdır." Rainier ve Tahoma kampüsleri San Jose bölgesinde yer almaktadır. Khan Academy, 2011-2012 yıllarında bu iki kampüste 9. sınıfa geçen yaklaşık 200 öğrenci üzerinde denenmiştir. Her sınıfta yaklaşık 35 öğrenci ve 1:1 öğrenci-bilgisayar oranı vardır. Summit öğretmenleri öğrencilerinin kendi hızlarında ilerleyebildiği, projeler ve grup çalışmaları içeren bir çok Khan Academy ünitesini müfredatlarına kattılar.
2012-2013 eğitim yılında Summit tek sınıfta 200 öğrenci ve yedi öğretmenden oluşan yeni bir öğrenim modeli kullanmaya başlamıştır. Aşağıdaki metin, kurucu Diane Tavenner'in blogunda yayınladığı, Karma Öğrenimin Ötesinde başlıklı yazısının bir özetidir
2011-2012 eğitim yılı, Summit okullarının yoğun dönüşüm geçirdiği bir yıl oldu. San Jose'deki iki okulumuzda karmaşık matematik öğrenimi denemesi olarak başlayan model, ilk ikisi 2013 sonbaharında açılacak olan yeni nesil okullarımızın temel modelini şekillendirdi. Bu denemenin başarısı yeni okulların tarzının yanı sıra, öğrencilerin öğretmenlerle nasıl etkileşime gireceğini ve sınıflar arası ilerlemelerin nasıl olacağını da etkiledi.
Organizasyonumuz Summit Okulları'nın hedefi, öğrencilerimizi sadece 4 yıllık üniversite programlarına hazırlamak değil, aynı zamanda onların bu programlarda ve sonrasında başarılı olmalarını sağlamaktır. Bu hedefimize ulaşabilmek için, 2011 yazında öğrencilerimizin öğrenimini hızlandıracak yolları araştırmaya başladık. Özellikle kökleri ilk ve orta eğitime dayanan akademik boşlukları belirlemek istiyorduk. İnancımız, teknolojinin bize sunduklarıyla her bir öğrenci için ihtiyaç duydukları şeyleri, ihtiyaç duydukları zamanda ve yerde onlara sunan kişiselleştirilmiş bir öğrenim çevresi oluşturabileceğimiz yönündeydi.

Birinci adım: Modelin sınanması

Bu teorimizi sınamak için, Khan Academy ile geçtiğimiz sonbaharda harmanlanmış öğrenmeyi hedefleyen bir ortaklık başlattık. İlk denememizi San Jose'deki iki okulumuzun 200 kadar 9. sınıf öğrencisinden oluşan küçük bir grupla yaptık. Cebir ve geometri gibi kavramlar içeren 9. sınıf matematik konularında ustalık kazanılmasını destekleyen bir harmanlanmış öğrenme müfredatı tasarladık. Bu model aynı zamanda öğrencilerin akademik boşluklarını tamamlayabilecekleri, günlük kişisel öğrenim süresi de içeriyordu. Deneme süreci çok başarılı oldu. Öğrencilerimiz akademik boşluklarını geçtiğimiz on yılda karma-olmayan ve kişiselleştirilmiş çabalarımızla deneyimlediğimizden daha yüksek bir başarı seviyesiyle doldurarak çarpıcı ilerlemeler kaydettiler.

İkinci adım: Okul çapında etkinleştirme

Bununla birlikte, her öğrenciye kişiselleştirilmiş öğrenim deneyimini gerçekten yaşatabilmek için deneme sürecinde kullandığımız hedef tabanlı yaklaşımın ötesine geçmemiz gerektiğini hızla fark ettik. Okul deneyiminin tamamını yeniden düşünmeliydik. Okul deneyiminin öğrenim alanlarının nasıl düzenlendiğinden, zaman kullanımına ve eğitmen rollerine kadar bütün ögeleri öğrencilerimiz için kişiselleştirilmeli ve merkezlerinde öğrencilerimiz olmalıydı.
Öğrenimi kişiselleştirmenin en verimli yolunun, bu sene San Jose'deki okullarımızda deneyeceğimiz ve 2013 sonbaharında açılacak olan yeni nesil okullarımızdan ilk ikisinde tam kapsamlı olarak kullanmaya başlayacağımız optimize okul modeli olduğuna yürekten inanıyoruz.
Optimize okul modelimizde, biz:
  • Kaldırdığımız duvarların yerlerine her öğrenci için kişisel çalışma alanı içeren ve bütün öğrenim tarzlarını destekleyen açık öğrenim alanları koyarak, sınıf ve okul ortamını fiziksel olarak yeniden tasarlıyoruz. Arada duvarların olmadığı bu açık mimarinin, öğretmenlerle öğrenciler arasında doğal fikir akışını kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Bu, bir okulun nasıl gözükmesi gerektiğinin yanısıra, öğrencilerin nasıl öğrendiğini ve öğretmenlerin nasıl öğrettiklerini de yeniden şekillendirmek. Bu okul tasarımının merkezinde, her öğrenciye has kişisel öğrenme yolları ve tarzlarını destekleyerek her birinin üniversite hayatları ve sonrasında başarılı olmak için ihtiyaç duydukları şeyleri sunmak var.
  • Öğretmenler, eğitim koçları, müdahale uzmanları ve veri analizcilerinden oluşan eğitmenler takımına ulaşmak üzere, öğretmen rolünü yeniden tasarlıyoruz. Bu takımlar beraber çalışırken, teknolojinin veri toplayarak ve güçlü bir bilgi döngüsü oluşturarak kişisel öğrenimi desteklemesine izin vermenin yanı sıra, öğrencilere yüksek kalitede ve yüz yüze öğrenim deneyimleri sağlamaktadır. Bu eğitmen takımları, büyük gruplara sundukları Sokrat konulu seminerler, sunumlar veya vaka analizleri gibi deneyimlerin yanı sıra, küçük gruplara da bire bir özel ders ve koçluk gibi öğrenim deneyimleri sunmaktadır.
  • Sınıf seviyelerine ilişkin geleneksel kısıtlamaları kaldırarak, öğrencilere kendi belirledikleri hızda ilerlemeleri için sınırsız özgürlük veriyoruz. Öğrenciler üç yeni öğrenim fazından - Liseye Hazır, Üniversiteye Hazır ve Erken Dönem Üniversite - birisine yerleştirilmekte ve bulundukları öğrenim fazının tüm standartlarında ustalaşma seviyelerine göre fazlar arasında geçiş yapmaktadır. Öğrencilerin kaydettikleri ilerlemelerin değerlendirilmesi akademik standartların yanı sıra hedef belirleme, zaman yönetimi, öğrenme becerileri, kararlılık, girişkenlik veya kendini yönlendirme, görev tamamlama ve sorumluluk gibi anahtar becerilerde gösterdikleri başarıya da dayandırılacaktır.
  • Çoğu harmanlanmış ortamın ortak noktası olan öğretmen-yönlendirmeli ilerlemeden (örneğin dijital öğrenim ve yüz yüze eğitim) uzaklaşarak, öğrencileri kendi öğrenimlerinin kontrolünü ele almaları için yetkilendiriyoruz. Optimize okul modelimizde, öğrenciler öğrenimlerini tamamen kendileri yönlendirebilir. Öğrenciler her gün öğrenim yönetim sistemimize bağlanarak kişiselleştirilmiş öğrenim hedeflerine ulaşmalarında onlara yardımcı olacak çevrim içi uygulamalar ve diğer programlar içeren kişiselleştirilmiş öğrenme listelerini seçebilirler. Eğitmen takımlarının sağlayacağı mentorluk ve onlarla etkileşim halinde olmaları, öğrencilerin doğru rotada ilerlemelerini sağlayacaktır.
Bu sonbahar boyunca denememize devam ederken, keşiflerle geçecek yeni bir yıla başlamanın heyecanını duyuyoruz. Şüphesiz ki yol boyunca çeşitli zorluklarla karşılaşacağız, bununla birlikte, harmanlanmış öğrenmeye yönelik olumlu tutumumuzun kökleri, Amerika'da bir çok diğer sektörde devrimler yaratan teknoloji sayesinde eğitim sisteminde çoktan gerçekleşmiş olması gereken değişimlerin de hızlanacağı inancına dayanıyor.