Overview

Vermont Yerel Üniversitesi'nde (CCV) Temel Cebir dersi veriyorum.  Dersimin hedefinde, çoğunlukla matematik yerleştirme sınavları ve özel eğitim bulunur, bundan ileride daha detaylı bahsedeceğim.
CCV'nin eyalet çapında on iki yeri ve çok sayıda çevrim içi dersi vardır. Üniversite, yaklaşık 1500'ü hem lise, hem de üniversitede kayıtlı olmak üzere, yılda yaklaşık 14.000 öğrenciye hizmet verir. Ortalama öğrenci yaşı 28'dir ve öğrencilerimizin % 63'ü birinci nesil üniversite öğrencisidir.

Sınıfta Khan Academy kullanımıyla ilgili kısa bir zaman çizelgesi:

Khan Academy'yi üç dönem boyunca esas kaynak, bir dönem de ikincil kaynak olarak toplam 47 öğrencinin eğitiminde kullandım.
BİRİNCİ DÖNEM: İlk deneme...
Alışılagelmiş Temel Cebir eğitim programımı tamamlamak için, KA'yı bir dizi isteğe bağlı Video ve Alıştırma şeklinde kullandım. Bu, Khan Academy'yi bir derste uygulama ve yerleştirmeyi öğrenmek için harika bir yoldu, ama sadece motivasyonu yüksek ve kendi kendini yönlendiren öğrencilere faydalı oldu.
İKİNCİ DÖNEM: Bunu biraz daha deneyelim.
Ders hedeflerimi desteklemek için arada bir notlanan KA ödevleri verdim. Dikkatimi çeken ilk şey, öğrencilerin Khan Academy ile öğrenmek konusunda daha ilgili ve hevesli olduğuydu.
ÜÇÜNCÜ & DÖRDÜNCÜ DÖNEMLER: Balıklama dalma!
Khan Academy'yi esas öğretim kaynağım yapmakla önemli bir gelişmeye imza attım ve KA ödevlerimi tamamlamak için ücretsiz açık bir ders kitabı sağladım. Üç şey öğrendim:
 • Very few students chose to use the free online textbook. Some did because it was a better fit for their learning style, but the vast majority of students preferred using KA only.
 • I could use KA in a variety of ways to suit my students’ needs – more about that later in this case study.
 • On average, I calculate that, over two semesters, I saved my students over $4,000 in textbook costs!

Hedefler: Yerleştirme ve İyileştirme

Bu dersin ana hedefi yerleştirmedir. Vermont Yerel Üniversitesi'ndeki gelişimsel matematik öğrencileri, giriş şartı olarak bir Accuplacer sınavı almak zorundadır.  Bu, okulun öğrencinin matematiksel becerisinin resmini çekmesine izin verir.  Accuplacer dersin çıkış kriteri sınavı olarak kullanılmaz, ancak öğrencinin ilerlemesini standart bir bakış açısıyla izlemek için bir ölçüt niyetine, dönem sonunda ikinci bir skoru kullanmaya devam ediyorum. İki skor da, değerlendirme deneyiminin sadece bir parçasıdır.
İyileştirme açısından, Khan Academy ilk başvurduğum araçtır. Gerçek zamanlı öğrenci ilerlemesi veri analizi araçlarını kullanarak, süregelen öğrenci gereksinimlerini çabucak değerlendirebilirim.
Her dönemin başında, notsuz bir tanı sınavı vererek, öğrencilerin derse ne kadar hazır olduğunu ölçerim ve bilgilerindeki boşlukları belirlerim. Khan Academy’nin analizleri, bunu ölçmeyi geliştirmiştir.
Benim açımdan buradaki en faydalı üç rapor şunlardır:
 • Bireysel Öğrenci Gelişimi
 • Bireysel Öğrenci Etkinliği
 • Tüm Sınıfın Becerilerinde İlerleme
Öğrenci Gelişme Raporları
Not: Öğrenci gizliliğini ihlal etmeden Koç deneyimini aktarmak için, bu sunum kurgusal bir öğrenci listesi kullanır
Öğrencilerimin öğrenme gereksinimlerini değerlendirdikçe, ortaya çıkardığım zorluklarla yüzleşmeye ve olası çözümler sağlamaya çalışıyorum. Kullandığım iyileştirme stratejileri, her öğrencinin ve küçük öğrenci gruplarının gereksinimlerine bağlıdır. Bu durumların her birinde, Khan Academy Koç Önerilerini kullanmak, öğrenci gereksinimlerini özel bireyselleştirilmiş ödevlerle hedeflememe yardımcı olur.

Zorluklar ve Çözümleri

Khan Academy'nin kendi hızında öğrenebilmeye olanak sağlayan araçlarını kullanırken karşılaştığım genel sorunlardan bazıları ve bazen işime yarayan çözümler bunlardır.  Kendi uygulamanız hakkında düşündüğünüzde, siz ve öğrencileriniz için neyin en çok işe yarayacağına karar verin. Bu durumların hepsinde, öğretmen (veya koç) olarak rolüm, yardım ve gerektiğinde doğrudan öğretim sağlamaktır.
İleri Koşma
Ünitenin ortasındayken, sınıfın çoğunun verilen Alıştırmaları başarıyla tamamladığının farkına varırsam, şöyle yaparım:
 • Kavramları sağlamlaştırmak için, Uzmanlık Sorularını ödev olarak verin.  Dikkat ederseniz, sistem, becerilerinde Düzey Atlamak için her öğrencinin ne yapması gerektiğini belirledikçe, Khan Academy belirli Uzmanlık Soruları verir.
 • Hala zorlanan öğrencilerle çalışmak için, küçük grup ve bire bir oturumları kullanın.   Eğitmenler ve öğrenciler birlikte öğrendikleri için, burası akran eğitmenler kullanmak için harika bir yerdir.
 • Öğrencilere ilerlemek için fırsat verin ve/ya ilgilendikleri veya öğrenmeye heves duydukları Görev konularını seçin..
Öğrenmede Boşluklar
Ünitenin herhangi bir noktasında, sınıfın çoğunluğunun, yaptığımız konuda gerekli olan temel bir kavramda zorlandığının farkına varırsam:
 • Eğitmen Önerilerini teslim tarihli ödevler olarak kullanırım.  Dikkat ederseniz, tüm Eğitmen Önerileri durumlarında (bireysel, grup, veya tüm sınıf) her Alıştırmanın içinde konuyla ilgili yardım amacıyla bir video bulunur (aşağıdaki görüntüye bakın).
 • Bire bir ve küçük grup akran veya öğretmen öğretim oturumları kullanın.
  Önerilen videoyla alıştırmanın ekran görüntüsü
Sınıf Kültürü
Cesareti kırılan öğrenciler, Dayanıklılık ve Büyüme Odaklı Zihniyet kavramları konusunda bilgilendirilebilir ve desteklenebilir.
 • Öğrenciler tarafından anlaşıldıktan ve benimsendikten sonra, bu güçlü güdüleyiciler başarıyı garantilemeyi sağlar.
 • Cesaret ve Büyüme Odaklı Zihniyeti açıklayan ve modelleyen bir dizi TED Konuşması ve YouTube videosu gösteririm.
 • Sınıfın tamamı çevrimiçi bir Dayanıklılık Sınavı'na girer.

Harmanlanmış Öğrenme : Çalışma Kılavuzları / Çalma Listeleri ve Görevleri Kullanma

Harmanlanmış öğrenme bir tanımı hak eden güçlü bir kavramdır. İşte, size Clayton Christensen Enstitüsü'nün tanımı.
Harmanlanmış bir öğrenme ortamında, öğrenciler, öğrenimlerinin en azından bir kısmını, onlara zaman, yer, izledikleri yol ve hız açısından kontrol sağlayan çevrim içi öğretimde gerçekleştirirler. Öğrenci öğrenme deneyiminin en azından bir kısmı, gerçek bir okul ortamında gerçekleşir ve çevrim içi olan kısım, sınıftakinden kopuk olmaz. Aslında, çevrim içi olan kısım, sınıfta olanlar hakkında etkin bilgi sağlar.
Müfredatla eşleşmiş çalışma kılavuzlarını (veya çalma listelerini) karma eğitimle kullanırken, öğrencilerim Accuplacer ve üniversitem için karşılamam gereken ders hedefleriyle bağlantılı haftalık ödevler alırlar. Ücretsiz, herkese açık, bir e-öğrenme platformu olan Moodle kullandığım için, öğrencilerime haftalık ders modüllerimden belirli Khan Academy Alıştırmaları ve Videolara hiper bağlantılar sağlayabiliyorum.
Moodle ekran görüntüsü
Öğrenciler için öğrenme kaynakları sağlayan ücretsiz bir e-öğrenme platformu olan Moodle,Çalışma Kılavuzları / Çalma Listeleri bireysel veya sınıf hedefleri ve öğrencilerimin, hem sınıfta, hem de evde, çalışmaya devam etmeleri için zaman çizelgeleri oluşturmama imkan sağlar. Bunlar, öğrenme stilleri ve içerik hakimiyetine dayalı sınıf içi gruplama için rehber de olabilir. Öğrenciler, hedefli veya küçük gruplu öğretim için, bireysel veya küçük gruplar halinde öğrenme istasyonları arasında rotasyon yapabilir. Benim sınıfım, sık sık öğretmen liderliğinde oturumlar ve bilgisayar laboratuvarı arasında döner. Bazen, tüm öğrenciler bir çalışma kılavuzunun (veya çalma listesinin) tamamının üstünde çalışır. Bazen de, gruplar zorlandığı kavramlara odaklanır.
Karma eğitim yaklaşımının bir parçası olarak kendi hızıyla çalışma, geri dönme, ve konularda hakimiyet kazanmayı teşvik etmek için Khan Academy Görevlerini kullanırım.  Çalışma kılavuzları / çalma listelerinin yanı sıra, Görevleri kullanmak, öğrencilerimi dönem sonuna kadar bitirmeye zorlar. Görev Tamamlama yüzdelerinin büyümesini izlemek, başarmak için güçlü bir hedefli güdüleyicidir ve mavi karolar, öğrencilerin kendi ilerlemelerini izlemeleri için anlaşılır bir görsel oluşturur.
Öğrencilerin kendi ilerlemelerini izlemelerinin ikinci bir yolu olarak, ders hedeflerimle hizalı Görev konuları veririm. Sınıf yönetimi açısından, Görevler aynı çalışma kılavuzları / çalma listeleri gibi kullanılabilir.

Öğrenci Sonuçları ve Anekdot Niteliğinde Kanıt

2014 Bahar döneminde, dokuz öğrenciden oluşan Temel Cebir dersimde, Khan Academy'yi esas kaynak olarak kullandık.   Deneyimlerimden, sınıfta bu kaynakları uygulamanın sihirli bir kurşun olmadığını gördüm.
Öğrencilerimin dersime ve Khan Academy'ye zaman ve çaba harcadığını gördüğümde,  inanılmaz bir ilerlemeye tanık oluyorum.  Ortalamada,  Accuplacer skorları, dersimde belirgin bir şekilde gelişti.  Onlarla azim, Gelişim Odaklı Bakış Açısı ve başarma arzusu hakkında konuştuktan sonra, Accuplacer sınav notunu 50 puandan fazla yükselten öğrenciler gördüm!  Bu, Temel Cebir dersini tamamlamaya ve bir sonraki dersi atlamaya denktir.
Bu, öğretmen/koç rehberliğinin yanı sıra, öğrencilerin Khan Academy'ye yüksek düzeyde benimsemesinin, onlara gelişimsel matematikte ve sonrasında çok yardımcı olabileceğini gösterir.
Bu sonuçlar nicel bir araştırma ifadesi oluşturmak için yeterince önemli olmasa da, anekdot olarak, öğrenci zihniyeti, yetkin ve adanmış öğretim ve Khan Academy'yi hedefli şekillerde kullanmanın gücünün başarılı birleşimine işaret ederler.
Bu videonun daha uzun versiyonu için, buraya tıklayın.