Dartmouth College: KA'nın birinci sınıflarda Calculus dersinde tamamlayıcı materyal olarak kullanılması

Genel Bakış

Dartmouth College, New Hampshire'de bulunan özel bir araştırma üniversitesidir. Etkileşimli alıştırmaların ve kişiye özgün hale getirilmiş derslerin yeni gelen öğrencilerin elde ettiği sonuçlar üzerindeki etkilerini öğrenebilmek için, üniversite 2014 yılında birinci sınıf öğrencilerinin Kalkülüs dersinde Khan Academy'yi destek materyal olarak kullanan bir pilot uygulama başlattı.

Kısa bilgiler

  • Ders: I. sınıflar için Kalkülüs
  • Format: Ustalık-tabanlı, sınıf içindeki öğretmenler birebir destek sağlamıştır
  • Ölçek: Tüm derste dört ayrı sınıfa bölünmüş 350 öğrenci bulunmaktaydı.
  • Khan Academy içeriği: Diferansiyel & İntegral Kalkülüs konuları (veya görevleri)

Khan Akademi kullanımı

Ödev: Khan Academy'nin üniversite düzeyinde matematik bölümünün çoğu kullanımında olduğu gibi, Dartmouth Üniversitesi de ders için temel ödev olarak alıştırmaları kullanmıştır.
Not verme prensibi: Öğrenciler Analiz konusundaki tüm başlıklar için ustalık puanları almıştır.  KA ustalık puanı ve ödevler, ders notunun % 15'ini oluşturmuştur.
Videolar: KA'nın analiz konulu videoları, Stewart's Calculus kitabına 'alternatif' ders kitabı olarak kullanılmıştır.
Kişiye özgün hale getirilmiş ders: Öğrenciler derse katılmadan önce videolar seyretmiş ve alıştırmalar yapmıştır. Eğitmenler öğrencilerin gelişimini izlemek için eğitmen raporlarını kullanmış ve öğrencilerin gereksinimlerini karşılayabilmek için sınıfta yapılacak alıştırmalar tasarlamıştır. Ayrıca, sınıfta bulunan eğitmenler öğrencilere birebir destek sağlamıştır.

Sonuçlar

Detaylı bir veri toplama ve analiz sürecinden sonra, Darthmouth Üniversitesi yönetimi Khan Academy'de ustalık düzeyine erişilmesi ile öğrencilerin sınav notları arasında bir korelasyon olduğunu bulmuştur. Ayrıca, KA'daki ustalık puanı ne kadar yüksekse, öğrencinin dersteki ham puanı (KA puanı hariç puan) da o kadar yüksektir;