Gün 1 - Hepsi size bağlı

Sınıfımda kullandığım yaklaşım, sınıfın yarısının bağımsız çalışmasını ve diğer yarısının işbirliği içinde ve konuşarak çalışmasını gerektirdiği için, ilk günden bazı kurallar koymak önemlidir.  Bunların birincisi, sınıfta yaptığımız her şeyin onlarla ilgili olduğu anlayışıdır.  Bunu öğrencilerime açıkça anlatırım ve fırsat çıktığında, kutlama veya düzeltmeyle onları güçlendirmeye çalışırım.
Örneğin, sıklıkla sorulan sorulardan biri, “ya öğrencinin biri sadece Khan Academy'de oturur ve hiç’çalışmazsa? ”  Bu, yılın başında öğrencilerin sormayı sevdiği soru türlerinden biridir ve   “beni bunu yapmaya zorluyorsun” mentalitesini yansıtır.  Absürd mantığı nedeniyle, bu soru hoşuma gider.  Çok sayıda değişik cevabım olmakla birlikte, özet olarak şunu söyleyebilirim: “Burada yaptıklarımız senin için, seni gerçekten hiçbir yapmaya zorlayamam, ama bu yılı senin için çok değerli yapmak konusunda çok düşündüğümü söyleyebilirim.  Senin için yarattığımız zaman ve fırsatları harcamak istersen, senin sorunun, benim değil.  Bilgisayarın başında oturup hiçbir şey yapmak istemiyorsan, gelmemekten çekinme - hiçbir yargıda bulunmayacağım, burası sana göre bir yer değil.  Yaptıklarımızı beğenmiyorsan, benimle konuş, beğenmiyorsan hatalı değilsin, ama tamamen vazgeçmek bir seçenek değildir.  Senin oturduğun yerde oturmak isteyen yüzlerce çocuk var ve lütfen bunun hem bir onur, hem de bir sorumluluk olduğunu unutma.”  Birinci günden itibaren, düşman veya infazcı olmayı reddederim, ayna ve zor soruları soran kişi olmak isterim.

50/50 sınıfı için çalışma normları

50/50 sınıfının temel çalışma kuralları basittir, içteki çember, problemlerde işbirliği yapmaktadır, konuşmaktadır ve cevap paylaşmaktadır. Dıştaki çember, sessizce Khan Academy hedefleri üzerinde çalışmaktadır.  Khan Academy'deki grubun çalışmalarının yazılı kaydını tutması gerekir.  Konu noktalarında süre elde etmek için, üzerinde anlaşmaya varılmış materyal üzerinde çalışmalıdırlar. Aralarında konuşamazlar.  Aralarında konuşma kuralı, bunun ihtiyaç olduğunu anlamadığımdan değildir, çünkü içteki grup dıştaki gürültüyle iyi çalışmaz.  Dıştaki grubun işbirliği yapması gerekiyorsa, koridorda veya ofisimde de çalışabilirler.

Alıştırma ve Oyun Arasındaki Farkı Ortaya Koyma

Matematik sınıfımda aynı anda iki çok farklı etkinlik vardır ve öğrencilere bu iki etkinliği ifade etmem önemlidir.  Dıştaki grup, becerilerle alıştırma ve pekiştirme yapmaktadır.  Bu etkinlik, iç çemberde problem çözme ve proje çalışmamıza hizmet vermek için yapılır.  Spor metaforları kullanırım - dıştaki grup top sürme teknikleri çalışıyor, içteki grup ve proje grubumuz ise oyunun içinde.  Müzik aleti benzetmesini kullanırım - dıştaki grup müzik aletiyle prova yapıyor ki, içteki grubumuzda çalalım ve projemizi yapalım.  İçteki grup, her zaman, derinlemesine problemler çözüyor ve sunuyorlardır.  Bu tür problem örnekleri ve teşvik etmek istediğimiz matematiksel düşünce alışkanlıkları için problem günlüğü ekine bakınız.