Sınıfımda az sayıda aygıt var, ne yapabilirim?

Korkmaya gerek yok! Öğrencilerinizin Khan Academy'yi kullanabileceği pek çok yol var. Teknolojiye sınırı erişimi olan bazı öğretmenlerin uygulamış olduğu bazı önerileri burada bulabilirsiniz.

Okul dışı zaman

Öğrencilerinizin evlerinde veya okul öncesi/sonrası bir bilgisayar laboratuvarında kullanılabilir aygıtları varsa, KA'yı ders zamanının dışında kullanmalarını teşvik edin.  Görevleri üzerinde kendi belirleyecekleri hızda bağımsız şekilde çalışabilirler veya ders kaçırdıklarında, bir dersi anlamadıklarında veya öne geçmek istediklerinde kendi başlarına çalışacakları bir kaynak olarak kullanabilirler!

İstasyonlar ve rotasyonlar

 • Öğrencilerin dönüşümlü olarak kullanabileceği istasyonlar oluşturun. Öğrencilerin alıştırma problemlerini çözmek ve videoları seyretmek için yeterli zamanı olmasını teminen, her istasyonda en az 30 dakika geçirilmesini öneririz.
 • Öğrenciler Khan Academy istasyonunda ilgili hedefler, sınıf dersleriyle örtüşen beceriler veya bunların her ikisinin bir karışımı üzerinde çalışabilir!
 • Rotasyonlar sırasında öğrencilerinizin nasıl ilerleme gösterdiğini gözleyin ve gerekli olduğunda müdahale edin.
 • Eğer öğrencileriniz Khan Academy'yi kullanırken onlara yardımcı olamayacak iseniz, öğrenciler kendi başlarına öğrenirken, akran desteğini teşvik etmek iyi bir yoldur.
 • Gerçek yaşamdan örnek: ALISON, 4. sınıf öğretmeni
  Alison Khan Academy uygulamalarına 8 bilgisayarla başladı. Sınıfını 3 gruba böldü ve 3 istasyon kurdu: 1) Khan Academy'deki belirli beceriler üzerinde alıştırma yapma, 2) karmaşık matematik problemlerini çözmek için grup çalışması ve 3) matematik projeleri üstünde çalışma. Her rotasyon yaklaşık 30 dakika sürdü ve öğrenciler her gün farklı bir istasyonda çalıştı. Alison'ın sınıfı hakkında daha fazlasını burada okuyun.

Mini-sınavlarla hedefli müdahaleler

 • Öğrencilerinizin belirli bir kavramda nasıl ilerlediklerini görmek için, bir mini-sınav uygulayın.  Daha çok yardıma gereksinen öğrenciler sizinle birlikte küçük bir grupta olabilirler, yeterli olan öğrenciler ise KA'daki daha gelişmiş beceriler üstünde alıştırma yapabilirler.
 • Bilgisayarları sürekli olarak aynı öğrencilerin kullanması olasıdır, dolayısıyla daha eşit erişim imkanı sağlamak için rotasyon yapmayı veya başka yollar kullanmayı deneyin.
 • Gerçek yaşamdan örnek: LINDSAY, 5. sınıf, CA
  Lindsay'in odasında 8 aygıt vardı. Her hafta, derslerine eşlik edecek Khan Academy becerilerinin bir listesini oluşturdu. Her günün başında, öğrencilerine hızlı bir giriş testi yaptı. Dersi zaten bildiklerini kanıtlayan öğrenciler, Lindsay'in o hafta için seçmiş olduğu Khan Academy becerileri üstünde çalışmak için bilgisayarlardan birisine gidebiliyordu. Testte başarılı olamayanlar ise, Lindsay'in dersine katılmak için küçük bir grup oluşturuyordu. En çok yardıma ihtiyacı olan öğrencilerin temel matematik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için, Lindsay ayrıca kendi bilgisayarlarını da kullandı.

Bağış ve yardımlar

Son olarak, bağış, hibe ve başka programlarla daha fazla aygıt almak mümkündür. Lise öğretmeni Tal Sztainer'in yazdığı teknoloji elde etmenin adımları listesini burada okuyabilirsiniz.

Öğrencilere görevlerde rehberlik etmek için bazı yollar neler olabilir?

1.  Öğrencinin düzeyine uygun görevleri kullanın.
 • Yardıma ihtiyacı olan öğrenciler: Sınıf düzeyinin altında performans gösteren öğrencileriniz varsa, Okul Öncesi Matematik, Aritmetik veya Cebir Öncesi gibi görevler bu öğrencilerin önce matematik temellerinin güçlendirilmesi için yardımcı olabilir.
 • Sınıf düzeyindeki öğrenciler: Bu öğrenciler, ilgili sınıf düzeyindeki veya konu-düzeyindeki görevleri kullanarak sınıfta öğrendiklerini pekiştirebilir ve o yılın eğitim programında kendi hızlarında ilerleyebilir.  Aynı şekilde, Aritmetik veya Cebir Öncesini kullanarak, matematik temellerini de sağlamlaştırabilirler.
 • Sınıf düzeyinin üstündeki öğrenciler: Eğer bu öğrenciler sınıf-düzeyi veya konu-düzeyindeki sınavlara hazır olduklarından emin olmak istiyorlarsa, uygun olan sınıf-düzeyi veya konu-düzeyindeki görevler üzerinde çalışarak bunu yapabilirler.  Daha ileri düzeydeki konularla kendilerini zorlamak isterlerse, sınıf düzeyinin üstünde görevleri keşfedebilirler.  Daima, aynı anda birden fazla görev üzerinde çalışabilirler!
2.  Öğrencilerinize görev tamamlama için kendi hedeflerini belirlemelerinde yardımcı olun ve bu hedeflere ulaşacaklarından emin olmak için arada kontrol noktaları koyun. Örneğin, öğrencileri birinci dönem bitmeden görevlerinin %50'sini ve yıl bitmeden %100'ünü tamamlamaları için yüreklendirebilirsiniz.
3.  İlerlemeyi izleyin. Öğrencilerinizin görev tamamlamalarını takip edebilmek için en iyi yardımcınız Öğrenci Gelişim raporudur.
4.  Öğrencileri motive edin. Bunu görev hedeflerine ulaştıklarında ödüller vererek (pizza partilerini kim sevmez?), takım ruhunu besleyerek ve/veya öğrencilerinize gelişim odaklı bakış açısını aşılayarak yapabilirsiniz. Öğrencileri motive etmek hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinin.

Çok geride olan öğrenciler için ek ipuçları

Öğrencilerinize daha fazla ve kişiye özel beceri önerileri yapmak için eğitmen tavsiyelerini kullanabilirsiniz. Öğrencilerinizin sizden yardım istemeden önce ipuçlarını kullandığından ve videoları seyrettiğinden emin olun - zira bu öğrencileri becerikli ve bağımsız öğreniciler olarak eğitmek ve matematik öğrenme becerilerinde kendilerine daha fazla güven duymalarına yardımcı olmak istiyorsunuz.

Çok geride olan öğrenciler için ek ipuçları

Bu öğrencilerin görevin geri kalanını kendi hızlarında keşfetmelerini teşvik edin. “Onları KA'da bilgisayar programlamayla da tanıştırabilirsiniz. Bunu yapmak için kod yazmayı biliyor olmanız gerekmez - öğrencileriniz, kendi başlarına öğrenebilmeleri için gereken tüm kaynaklara sahip olacaklardır. Ayrıca, bu öğrencileri akran öğretimine ve projelere de yönlendirebilirsiniz.