Yaygın sınıf sorunları için olası çözümler

Aşağıda öğretmenlerin Khan Academy'yi öğrencileriyle kullanırken karşılaştıkları yaygın zorlukların bazılarını bulabilirsiniz. Bunların her birisinin üzerinden geçerek, her durumu nasıl ele alacağınızı değerlendirin ve bu listeyi diğer öğretmenlerle birlikte yeni fikirler geliştirmek üzere kullanın.
Doğal olarak her öğrenci bir diğerinden farklıdır ve birisinde başarılı olan bir strateji başka bir öğrencide işe yaramayabilir. Bu stratejileri kendi özgün gereksinimleriniz doğrultusunda uyarlamanız ve listeye kendi fikirlerinizi eklemeniz için sizi yüreklendirmek isteriz!

İçerikteki boşlukları doldurma

Negatif sayılar ve kesirler gibi belirli konularda zorlanan öğrencilerinize, Khan Academy'de bu konulardaki beceriler üstünde çalışmalarını önerebilirsiniz.
Zorlanan öğrencilerin negatif sayı ve kesirler üzerinde uzmanlaşmaları için bire bir çalışmalar ve küçük grup etüdleri yapın. Öğrencilerin birbirlerine yardım etmelerini sağlamak için arkadaş eğitmen metodunu kullanın.

Sınıf yönetimiyle ilgili zorluklar

Youtube'u sadece eğitimsel içerikle sınırlandırmak için, YouTube for Schools'u kullanabilirsiniz.
Öğrencilerin Khan Academy'de geçirdikleri süreyi nasıl kullandıklarını takip etmek için günlük aktivite raporunu kullanın ve zamanlarını sorumlu kullanma konusunda motive etmek için sınıf içi motivasyon faktörlerini (notlar, puanlar, ödüller gibi) kullanın.

Belirli bir sınıf kültürü oluşturmak

Sınıfınızla, kendi hızını ayarlamak konusunda konuşun. Okul dışından (ör. spor, müzik gibi) örnekler vererek herkesin farklı hızda öğrendiğini ve bunun son derece normal olduğunu herkesin öğrenmesini sağlayın. Her öğrencinin bireysel başarısını, çok çalışan öğrencileri överek kutlayın.
Bazı günlerde, dersi bitirirken öğrencilerin öğrendikleri bir şeyi paylaşmalarını sağlayın ve öğrencileri çabaları için övün.

Öğrenci matematikten gerçekten nefret ettiğinde

Ona (ve diğer öğrencilerinize) gelişim odaklı bakış açısını öğretin. Ders planımızı burada bulabilirsiniz.
Eğitmen raporlarınızdan gelişimini inceleyerek çok çalışmasını, azmini ve başarısını vurgulayabilecek madalyalarını kutlayın.
Khan Academy'de kendi hedeflerini koymasını sağlayın. Uğraşmayı istediği herhangi bir beceriyi (matematik dışında da olabilir) seçmesine izin verin ve insiyatif kullandığı için onu övün.
Bir projede veya Khan Academy'de motive olmuş bir başka öğrenciyle birlikte çalışmasını isteyin.
Matematik geçmişinde eksiklikler olup olmadığını anlamaya çalışın ve bu eksiklikleri (sınıf seviyesinin altında dahi olsa) tamamlamasına yardımcı olun ki, böylece öğrenciniz başarılı olabilsin.

Öğrenci geçerli amaç/dersi çok hızlı yaparken

Khan Academy'de daha ileri düzeydeki içeriklere devam etmesi yönünde öğrencinizi teşvik edin. Gelişimini takip edin ve motivasyonundan dolayı onu kutlayın. Bilgisini pekiştirmek için, arkadaşlarına zorlandıkları konularda yardım etmesini isteyin. Ama, yeni kavramlar öğrenmek için zamanı kaldığından emin olun!
Öğrencinizi ilgi çekici projelerde çalışmaya ve Khan Academy bilgisayar bilimleri dersleri gibi disiplinler arası öğrenme fırsatlarını incelemeye teşvik edin.