College Track toplumun düşük gelirli kesimlerinden gelen öğrencilerin üniversiteye gidebilme hayallerine ulaşmaları için onları destekleyen, ulusal ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Diğer hizmetlerinin yanısıra, lise öğrencileri ile okul sonrası destek bağlamında da yakından ilgilenir.

College Track hakkında

Misyonumuz tarih boyunca yüksek öğrenimde düşük seviyede temsil edilmiş kültürlere mensup öğrenciler arasındadı başarı eksikliğini kapatmak ve üniversiteye gitme kültürünü oluşturmaktır. Şu anda altı bölgede toplam 1.000 öğrencimiz vardır. Bu bölgeler: Doğu Palo Alto, San Francisco, Oakland, New Orleans, Aurora ve Boyle Heights. Her bölgede 8. sınıf ile 9. sınıf arasındaki yaz döneminde College Track'e katılmaya başlaması için 8. sınıf öğrencileri alınır. Lise programımız 12. sınıfa kadar öğrencilerle çalışır ve öğrencilerimiz Üniversiteye gittiğinde, Üniversite Başarı Programımız onlara rehberlik eder. We do not just want students admitted to college; we want them persisting through college to obtain college degrees. Biz öğrencilerimizin sadece üniversiteye gitmelerini değil, üniversitede kaldıkları süre boyunca mezun olmak için ısrarla çalışmalarını istiyoruz.

Öğrencilere ilişkin demografik bilgi
Cinsiyet: %63 kadın, %37 erkek
Etnik köken: Latin = %44, Siyah = %37, Asya = %9, Çok ırklı = %5, Diğer = %6
Öğrencilerimizin % 80'inin, anne veya babası 4 yıllık üniversite mezunu değildir.

Khan Academy ile başlangıcımız

Khan Academy'yi 2011 sonbaharında Aurora'da Colorado bölgemizi açtığımızda kullanmaya başladık. Hedefimiz, öğrencilerin matematik yetkinliklerindeki boşlukları iyileştirmekti. Rangeview Lisesi'nde 9. sınıfa başlamış olan 60 öğrenciyi programa dahil ettik ve 60 öğrencinin tamamı üniversiteye gitmek için kendilerini adadı. Ancak tam sayıların çarpımı, bölümü, toplama ve çıkarması ve kesirlerle yapılan tüm işlemler vb. gibi bazı temel matematik becerilerinin eksikliği karşısında büyük şaşkınlığa uğradık. RHS'deki matematik öğretmenlerinin çok fazla çalışmalarına rağmen okulda uygulanan müfredat - birleşik bir matematik programı - öğrencilere bu temel konularda alıştırma yapabilmeleri için neredeyse hiç olanak tanımıyordu. Kendini bu işe adamış öğrencilere önemli matematik yetkinliklerini pratik yapma fırsatı verecek bir yer sağlamak amacıyla, okul sonrası derslerimizi ve çalışma grupları programımızı gözden geçirdik.
İdari ekibimiz, Khan Academy'yi kullanarak matematik becerilerini geliştirmeyi amaçladığımız planımızda bize inanılmaz derecede destek oldu. Khan Academy uygulamasını organizasyonel bir öncelik olarak belirlediler, KA kullanımı amacıyla satın alınması gereken teknoloji kalemleri için yetki verdiler, tüm Akademik Yöneticiler için KA mesleki gelişim ilerlemesine yardımcı oldular ve KA'da yer alan öğrenci gelişim verilerine tüm öğrenci ve personelin rahatlıkla ulaşmasını sağlayan öğrenci veri portalımızın geliştirilmesine destek verdiler. Bu portal, www.collegetrackmath.org sitesi, Aurora'nın gönüllülerinden birisi tarafından geliştirilmiştir. Daha sonra, 2013 baharında 2.0 versiyonu üzerinde çalışmaya başladık.
CollegeTrack'in ulusal organizasyonu Aurora tarafından başlatılan modeli örnek aldı ve Boyle Heights gibi tüm sitelerin collegetrackmath.org web sayfasına uyum sağlamalarına ve öğrencilerini yerleştirmelerine imkan verdi.

Khan Academy​'yi nasıl kullanıyoruz

Bir organizasyon olarak, tüm Khan Academy alıştırmalarını ACT standartlarına uygun hale getirdik; çünkü nihai başarı ölçütümüz ACT sonuçlarına göre üniversiteye hazırlıktır. Farklı siteler, öğrencilere hedef belirlemek için farklı modeller kullanırlar. Bir kurum olarak her zaman en iyi uygulamaların belirlenmesi için çalışırız. Bu noktaya kadar öğrencilerin matematik becerileri üzerine alıştırma yapmak için gereken zamanın sağlanması konusundaki en net çözüm yolunun, matematikte ACT hedeflerinin altında kalan öğrencilerin hedeflenmiş matematik çalışma gruplarına yönlendirilmesi olduğunu gördük. Khan Academy'yi kullanan her kuruluş, kendi amaçlarına uygun bir yol izlemektedir:
San Francisco: Hedefin Altında olan veya Hedefe Yaklaşan öğrenciler için iki farklı yaklaşım uyguluyoruz.
  • Hedefe ''Yaklaşan'' öğrencilerin Khan Academy'yi her hafta bir saat süreyle kullanmaları gereklidir. Öğrenciler hafta boyunca Khan saatlerini tamamlamak için program süresince istedikleri zaman sisteme giriş yapabilirler. Öğrenciler CollegeTrackMath web sayfasını hangi alıştırmaları tamamlayacaklarını belirlemek ve gelişimlerini takip etmek için kullanırlar.
  • Hedefin ''Altındaki'' öğrencilere doğrudan yönlendirme ve öğretim ile bir saatlik çalışma gruplarına katılmak üzere program hazırlanır. Khan, ortaklaşa çalışmayı erken bitiren veya daha fazla iyileştirme alıştırmasına ihtiyaç duyan öğrenciler için bu saat dilimi kapsamında kullanılır. Çalışma grupları dışında, öğrencilerin Bireysel Öğrenim Planlarını, ek alıştırma ve uzmanlık amaçlı olarak her hafta yapılan çalışma gruplarında öğretilen amaçları kapsayan Khan Alıştırmalarını kullanmaları beklenmektedir.
Öğrencilerin ihtiyaç duydukları yardıma hemen ulaşabilmeleri için etüt odasının hemen dışındaki Matematik Masası'nın yanında "Khan Köşelerimiz" kuruludur. Bilgisayarlar ve çalışma alanı hafta boyunca bu çalışma grupları için rezerve edildiğinden, öğrenciler bu alanları diledikleri zaman kullanabilirler.
Aurora: Hedef grubumuz, matematikte ACT'nin üniversiteye hazır seviyesinin altında kalan öğrencilerdir. Bu öğrencilerin her biri, öğrencilerin matematik alanında daha yüksek düzeyde başarı sağlamalarına engel olan beceri ve kavramlar üzerinde uzmanlaşmaya yönelik olarak çalıştığı matematik çalışma gruplarına dahil edilir (uygulanamaz program çakışmalarının haricinde). Ayrıca, öğrencilerimizi ödevlerini bitirdikten sonra etüt süresince de KA kullanmaları konusunda teşvik ederiz.
Boyle Heights: Öğrenciler, 1) Güz 2012 GPA ve 2) ACT Explore matematik sonucuna bağlı olarak farklılaştırılmış çalışma gruplarına dahil olurlar. Matematik çalışma grupları ilk yirmi dakika kadar sürede Khan'ı kullanır ve böylece öğrenciler ödevleri olmadığı sürede etüt boyunca sayfayı kullanmaları yönünde teşvik edilir.
New Orleans: Etüt süreleri boyunca, haftada bir defaya mahsus olmak üzere (45 dakika) genellikle ilk ve son sınıflardan oluşan çeşitli öğrencilerimizi Khan Academy Lab çalışması programına dahil ederiz. Öğrencilere ACT sonuçlarına olduğu kadar, çevrim içi öğrenme ortamındaki çalışma becerilerine bağlı olarak da çeşitli görevler verilir. Ek olarak, ödevini yapmayan veya habersiz gelen öğrenciler de doğrudan Khan'a yönlendirilir.
Öğretmen ve öğrenci düzeyindeki etkileşimle ilgili olarak... Tüm özel eğitmenlerimiz ve çalışma grubu öğretmenlerimize Khan'ı ilk elden deneyimleme fırsatı verilmiştir ve hali hazırda etkin bir şekilde kullanmaktadırlar. Laboratuvarımızda bir KA koordinatörümüz var. Bu kişi, 10 yıllık öğretim deneyimine sahip sertifikalı bir orta öğretim matematik öğretmenidir ve hem özel öğretmen hem de matematik çalışma grubu eğitmeni olarak, merkezimizde üç yıllık bir çalışma deneyimine sahiptir. Akademik İlişkiler Direktörü ve Akademik Koordinatör, öğrencileri ACT Testlerine bağlı olarak Khan üzerinde çalışmaları için organize eder; öğrenciler başarılı bir şekilde bağımsız çalışma yetkinliği göstermişlerdir. Tüm program bilgileri öğrencilerin, öğretmenlerin ve Khan üzerinde çalışan öğrencilere özel ders desteği sağlayan Khan Koordinatörünün düzenli olarak erişim sağlayabildiği, öğrenci akademik profil dosyasında tutulur. Öğrencilerin gelişimi düzenli olarak Khan Koordinatörü, Akademik Kaynak Uzmanı ve ayrıca Akademik İlişkiler Direktörü tarafından takip edilir. Laboratuvar koordinatörü, öğrenciler program materyalleri üzerinde çalıştıkça onlara bir tür altyapı ve rehberlik hizmeti sağlar, öğrencilerin çalışma dönemlerine göre bunu yansıtmalarına olanak verir ve öğrenci gelişim raporlarını tutar. Öğrencilere haftada en az bir saat Khan üzerinde çalışmaları için program hazırlanır. Bir çoğu, istedikleri saatte gidebildikleri etüt seanslarında da Khan üzerinde çalışma fırsatından faydalanır. Ödev etütlerindeki öğretmenler, Khan Academy kapsamındaki alanlarda genişletilmiş ders desteği sağlamaktadır.

Öğrencilerimizin teknolojiye erişimi

Teknolojiye erişim her College Track sayfasında farklı görünür.
Aurora: Öğrenciler 18 Mac Book ve 22 iPad'den oluşan aygıtları kullanabilmektedir. Öğrencilerimiz her gün öğleden sonra 2:30 ve 7:00 arasında College Track'e katılıyor (1. ders 2:30-3:45, 2. ders 4:00-5:25 ve 3. ders 5:40-7:00 saatleri arasında). Her dersin başında yazılarda, araştırmalarda ve Khan Academy'de kullanmak için teknoloji elimizin altındadır.
Boyle Heights: Öğrencilerin kullanabilecekleri 9 iPad ve 12 diz üstü bilgisayar vardır. Matematik çalışma gruplarına kayıt olan öğrenciler Khan alıştırmaları için iPAdleri kullanırlar.
New Orleans: ULCT'de öğrenciler internet erişimi olan bilgisayarları kullanabilmektedir; bilgisayara ihtiyacı olan bir öğrencinin bilgisayar bulamadığı nadirdir. Evinde internet erişimi olan bir bilgisayara sahip olmayan önemli sayıda öğrenci bulunmaktadır.

CollegeTrack merkezleri arasındaki işbirliği

Birlikte daha fazla çalışmayı umuyoruz ancak bugüne kadar bir kaç durumda birlikte çalıştık:
  1. Ocak 2013'te tüm siteler www.collegetrackmath.org'a katıldı.
  2. Öğrenciler arasında siteler arası yarışma yapma fikrini düşündük ancak bu fikri tüm sitelerin KA'yı düzenli olarak rahatça kullanabilecekleri bir zamana kadar erteledik.
  3. Akademik İdareciler, KA için takip araçlarının geliştirilmesi ve KA'yı programa uygulamak için iki günlük mesleki gelişim toplantıları için bir araya geldiler.